Khác nhau giữa Say, Talk, Tell và Speak

khác nhau giữa say, talk, tell và speak

Cách sử dụng SAY

 • Say được sử dụng trong cả câu trực tiếp lẫn câu gián tiếp.
 • Say thường được trong câu tường thuật (reported speech).

VD: She said that it was my last chance (Cô ấy nói đây là cơ hội cuối cùng của tôi).

 • Say thường được sử dụng trong trường hợp không có đại từ nhân xưng làm tân ngữ.

VD: She said that she would be late. (not She said me…) (Cô ấy nói cô ấy có thể sẽ đến trễ).

 • Nếu muốn thêm đại từ nhân xưng làm tân ngữ, bạn phải thêm “to” vào giữa.

VD: And I say to all the people of this great country… (Và những gì tôi nói với mọi người ở đất nước tuyệt vời này là…)

 • Giới từ đi với SAY

To/That, nhưng nếu sử dụng tân ngữ thì luôn dùng “to”

VD: He said to Steve that he was going to be late (Anh ấy nói với Steve rằng anh ấy sẽ đến trễ).

I said to him that I couldn’t go (Tôi đã nói với anh ta rằng tôi không thể đến được).

 • Chúng ta sử dụng “to” để hướng lời nói đến một người cụ thể còn that để cung cấp thông tin nói chung.

Cách sử dụng TELL

 • Cung cấp thông tin cho người khác bằng cách nói hoặc viết.
 • Sử dụng trong cả câu trực tiếp lẫn gián tiếp.
 • Khi sử dụng tell, chúng ta bắt buộc phải có tân ngữ, VD: tell someone something (nói với ai đó về một cái gì đó).

VD: “She told me that she would be late.” (Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ đến trễ).

“I told you about the party.” (Tôi đã nói với bạn về bữa tiệc).

“Have you told him the news?” (Bạn đã nói với anh ấy về tin tức đó chưa?)

“She always tells me that.” (Cô ấy luôn nói vậy với tôi).

 • Chỉ sử dụng trong trường hợp mang nghĩa “hướng dẫn” hoặc “thông báo”.

VD: She told me that it was my last chance. (Cô ấy nói với tôi rằng đó là cơ hội cuối cùng của tôi).

 • Tell được dùng để yêu cầu một người làm một việc gì đó.

VD: Tom’s mother told him to clean his room (Mẹ Tom bảo anh ấy dọn phòng).

 • Tell không được sử dụng nếu tân ngữ là a word, a name, a sentence, hay a phrase.

VD: Alice said a naughty word… (not Alice told a naughty word…) (Alice đã nói bậy)

 • Chúng ta không sử dụng it sau tell để đề cập đến một sự thật.

VD: I’ll tell you tomorrow.’ (not I’ll tell it tomorrow.) (Tôi sẽ nói với bạn vào ngày mai).

 • Tell someone again

VD: ‘I don’t want to tell you again to get your homework done.’ (Tôi không muốn phải nhắc lại rằng bạn nên hoàn thành bài tập về nhà).

 • Giới từ đi với tell

To – sử dụng khi mang nghĩa đưa ra yêu cầu.

VD: “I told you to buy me a drink,” (Tôi đã bảo bạn mua cho tôi một món đồ uống).

“Didn’t I tell you to mind your own business?” (Chẳng phải tôi đã bảo bạn rằng chỉ nên quan tâm việc của bạn hay sao?)

About – sử dụng để cung cấp thông tin quá khứ hoặc những sự kiện xảy ra đối với một ai đó.

VD: “Let me tell you about a girl I know, she had a drink about an hour ago,” (Để tôi kể bạn nghe về một cô gái tôi biết, cô ta đã uống nước với tôi khoảng 1 tiếng trước).

“Did I tell you about my party?” (Tôi đã kể bạn nghe về bữa tiệc của tôi chưa?)

That – sử dụng khi đề cập đến một hành động hoặc tình huống kéo dài. 

VD: “Did she tell you that she was pregnant?” (Cô ấy đã nói với bạn rằng cô ấy đang mang thai chưa?)

“Did I tell you I changed cell number?” (Tôi đã nói với bạn rằng tôi đổi số điện thoại chưa?)

Cách sử dụng TALK

 • “Talk” được dùng khi nói về những chủ đề thông thường.
 • Talk được dùng phổ biến khi đề cập đến những đoạn hội thoại và giao tiếp thông thường, không trang trọng.

VD: When she walked into the room everybody stopped talking (Mọi người ngừng nói khi cô ấy bước phòng).

 • Trong văn nói, chúng ta thường dùng “talk” ở dạng tiếp diễn.

VD: “The movie was really good but people kept talking during the best parts.” (Phim rất hay nhưng mọi người cứ liên tục nói trong lúc cao trào).

“This guy talks forever.” (Anh chàng này nói không bao giờ ngừng).

 • Giới từ đi với TALK

To/about to dùng để hướng lời nói đến một người cụ thể còn about dùng để cung cấp thông tin.

VD: “I need to talk to you about last night.” (Tôi cần nói chuyện với bạn về tối hôm qua)

“Did he talk to you about his trip?” (Anh ấy đã nói với bạn về chuyến đi của anh ấy chưa?)

Cách sử dụng SPEAK

 • “Speak” thường được dùng trong các đoạn giao tiếp một chiều hoặc trong những tình huống nghiêm túc, trang trọng.

VD: I’ll have to speak to that boy — he’s getting very lazy. (Tôi sẽ nói chuyện với cậu bé đó – Nó đang trở nên lười biếng)

How many languages do you speak?” (Bạn có thể nói được bao nhiêu ngôn ngữ?)

After she had finished reading the letter, nobody spoke. (Sau khi cô ấy đọc xong lá thư, không ai nói với ai câu nào).

 • Speak thường được sử dụng khi người nói muốn đề cập đến kiến thức hoặc cách sử dụng ngôn ngữ.

VD: She speaks three languages fluently. (Cô ấy nói thành thạo 3 ngôn ngữ).

 • “Speak” trang trọng hơn talk.
 • Giới từ đi với SPEAK

To… about…– Cũng như tell, to dùng để hướng lời nói đến một người cụ thể còn about để cung cấp thông tin.

VD: “Did you speak to him about our new project?” (Bạn đã nói với anh ấy về dự án mới của chúng ta chưa?)
With – Chúng ta sử dụng “with” để nhấn mạnh người chúng ta đang nói chuyện hoặc cách một người nói chuyện (thường là về chủ đề accent).

VD:  “Have you ever spoken English with an Australian?” (Bạn đã bao giờ nói chuyện tiếng Anh với người Úc chưa?)

 “They speak with a really strange accent.” (Họ nói chuyện với accent rất lạ).

Tóm lại

Có vài ý cần nắm như sau 1. Tell với Say là để tường thuật lại 1 việc gì đó, sử dụng tell là phải luôn có tân ngữ đi cùng. 2. Talk và Speak đều là những từ để diễn tả hành động trao đổi nói chuyện giữa 2 người. Talk dùng trong cuộc hội thoại tính chất thông thường không quan trọng, còn Speak sử dụng trong cuộc hội thoại có tính nghiêm túc quan trọng hơn.
Bình chọn

Chọn câu sai

ANSWER
Hân Huỳnh - Content Writer

Hân Huỳnh - Content Writer

Một cây bút không ngừng trưởng thành hơn mỗi ngày.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x