Khác nhau giữa tết xưa và tết nay
Trải qua thời gian dài với nhiều thăng trầm lịch sử, dịp Tết truyền thống cũng có những sự thay đổi để phù hợp, thích nghi với sự
Biên dịch: Thịnh Lê Biên dịch: Thịnh Lê - 18-01-2021
Khác nhau giữa Tết Nguyên đán và Tết Nguyên tiêu
Tết Nguyên đán và Tết Nguyên tiêu được xem là những dịp lễ truyền thống quan trọng và có ý nghĩa nhất trong cả năm Âm lịch đối
Biên dịch: Thịnh Lê Biên dịch: Thịnh Lê - 18-01-2021
Khác nhau giữa Ông Công và Ông Táo
Tết ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm, người Việt lại sắp mâm lễ vật tiễn Táo quân cưỡi cá chép về
Biên dịch: Thịnh Lê Biên dịch: Thịnh Lê - 18-01-2021
Khác nhau giữa No và Not
Trong khi cả hai từ đều được sử dụng để thể hiện tính phủ định, việc biết được khi nào và làm sao để sử dụng “no” và
Biên dịch: Thịnh Lê Biên dịch: Thịnh Lê - 16-01-2021
Khác nhau giữa So và Such
Mặc dù So và Such có ý nghĩa tương đồng nhau, vẫn có một sự khác biệt rõ ràng giữa cách sử dụng hai từ này. Sự khác
Biên dịch: Thịnh Lê Biên dịch: Thịnh Lê - 16-01-2021
Khác nhau giữa Deny và Refuse
Deny và refuse mang ý nghĩa tiêu cực. Nếu nhìn lướt qua, bạn có thể sẽ nghĩ hai từ này có thể thay thế cho nhau, nhưng trên
Biên dịch: Thịnh Lê Biên dịch: Thịnh Lê - 14-01-2021
Khác nhau giữa ELDER và OLDER
Nếu bạn đang tìm một từ để miêu tả một người nào đó lớn tuổi hơn người khác, bạn sẽ dùng từ nào? Bạn sẽ dùng elder hay
Biên dịch: Thịnh Lê Biên dịch: Thịnh Lê - 14-01-2021
Khác nhau giữa Advise và Advice
Khi đứng trước một quyết định khó khăn, bạn sẽ làm gì? Có lẽ bạn sẽ đi tìm những người đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự
Biên dịch: Thịnh Lê Biên dịch: Thịnh Lê - 13-01-2021