Khác nhau giữa Among và Amongst

Khác nhau giữa Among và Amongst

Mặc dù đều có nghĩa là “ở trong, được bao quanh bởi; ở giữa; bị ảnh hưởng; một phần của; trong một số lượng, lớp hoặc nhóm; lẫn nhau; toàn bộ.”, nhưng nếu so sánh among và amongst, rõ ràng among được sử dụng phổ biến hơn.

Linda Richman, một nhân vật trong Saturday Night Live, thường mang đến cho khán giả một chủ đề thú vị để suy ngẫm, chẳng hạn như “The peanut is neither a pea nor a nut” bằng chất giọng New York đặc trưng của mình. Khi muốn người tham gia thảo luận với nhau, cô ấy thường nói: “Talk amongst yourselves”. Tại sao là amongst thay vì among? Amongst có phải một từ hay không? Nếu có, khác nhau giữa among và amongst là gì?

Among bắt nguồn từ tiếng Anh cổ, còn amongst xuất hiện từ thời “Middle English”. Trong thời kỳ này, một số từ tiếng Anh có thêm một số ký tự phía cuối để tạo thành trạng từ (once, always, và unawares,…). Amongst, whilst, whence, và amidst nghe có vẻ lỗi thời, nhưng nó vẫn là một phần của ngôn ngữ ngày nay.

Dưới đây là một số ví dụ trong các tác phẩm văn học:

  • “Voldemort himself created his worst enemy, just as tyrants everywhere do! Have you any idea how much tyrants fear the people they oppress? All of them realize that, one day, amongst their many victims, there is sure to be one who rises against them and strikes back!” —Harry Potter and the Half-Blood Prince, J.K. Rowling

(Chính Voldemort đã tạo ra kẻ thù tồi tệ nhất của mình, cũng giống như những tên bạo chúa trên khắp thế giới này! Bạn có biết những tên đó khiếp sợ những người bị chúng đàn áp đến mức nào không? Tất cả họ đều nhận ra rằng, một ngày nào đó, trong số rất nhiều nạn nhân của họ, chắc chắn sẽ có một người đứng lên và đánh trả! ” —Harry Potter và Hoàng tử lai, J.K. Rowling.)

  • “But the bravest man amongst us is afraid of himself.” —The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde

(Nhưng người đàn ông dũng cảm nhất trong số chúng ta lại sợ chính bản thân anh ta.” — Bức chân dung của Dorian Gray, Oscar Wilde)

  • “An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through all the alleys, heard in the very halls of government itself.” —Marcus Tullius Cicero

(Kẻ thù ở cửa thành ít ghê gớm hơn, vì ai cũng biết hắn. Trong khi đó, kẻ phản bội di chuyển một cách tự do trong thành, những tiếng thì thầm ranh mãnh xào xạc khắp các con hẻm, và trong chính hội trường của chính phủ. —Marcus Tullius Cicero)

Mặc dù nghĩa của among và amongst là như nhau, among rõ ràng là phổ biến hơn nhiều. Oxford English Corpus đếm được khoảng 10.000 lượt đề cập amongst trong các văn bản Mỹ. Con số này ở among là hơn 300.000. Cách biệt là ít hơn trong tiếng Anh – Anh và các phương ngữ tiếng Anh khác, nhưng nhìn chung, among vẫn luôn thông dụng hơn.

Among vs Between

Among (hoặc amongst) dùng để mô tả mối quan hệ tập hợp: The key was hidden among the papers covering the desk. (Chìa khóa được giấu giữa các giấy tờ trên bàn làm việc.). Between được sử dụng cho mối quan hệ một-một hoặc nhiều mối quan hệ nhị phân: The treasure map had been stuffed between the sofa cushions. (Bản đồ kho báu đã được nhét giữa những đệm ghế sofa.)

Linda Richman chưa bao giờ hỏi chúng ta rằng nên sử dụng among hay amongst, nhưng đó là một chủ đề hay đó chứ? Nếu là bạn, bạn sẽ dùng từ nào?

Nguồn

https://www.grammarly.com/blog/amongst-among/#:~:text=Amongst%20and%20among%20mean%20the,common%2C%20particularly%20in%20American%20English.&text=Among%20is%20the%20older%20version,some%20words%20to%20form%20adverbs.
5/5 - (1 vote)

Đâu là sự khác nhau của among và amongst.

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *