Khác nhau giữa Rob và Steal

Rob và Steal đều có nghĩa lấy thứ gì đó từ người khác mà không được phép.

  1. Rob tập trung vào địa điểm hoặc người từ thứ đã bị lấy

The gang robbed three banks over a period of six months, but were finally caught.
(Băng cướp tiến hành cướp 3 ngân hàng trong suốt 6 tháng cuối cùng cũng đã bị tóm)

Our local post office was robbed early on Tuesday morning.
(Bưu điện địa phương đã bị cướp sáng sớm hôm thứ ba)

A young woman was attacked and robbed as she walked home from work last night.
(Một phụ nữ trẻ bị tấn công và cướp khi cô ấy đi bộ về nhà tối qua)

Lưu ý :

Khi nói về một căn nhà, ta sử dụng burgle:

The house was burgled while they were all sleeping. (căn nhà bị trộm khi họ vẫn đang ngủ)

Not: The house was robbed

2. Steal tập trung vào vật bị lấy:

The thieves entered the museum through the roof and stole three paintings worth more than two million euros.
( Kẻ trộm đột nhập từ mái nhà và trộm mất 3 bức tranh đáng giá 2 triệu ơ rô)

Our car was stolen from outside our house last week.
(chiếc xe của tôi đã bị trộm từ bên ngoài ngôi nhà tuần trước)

Lưu ý

Không dùng Rob + vật bị đánh cắp

:He stole my wallet.
(Anh ấy đã ăn trộm chiếc ví của tôi)
Not: He robbed my wallet.

Có thể thấy, tuy Rob và Steal đều mang nghĩa là lấy cắp, nhưng cả hai tập trung vào hai thứ khác nhau. Rob theo sau là người hoặc địa điểm và Steal tập trung vào đồ vật bị lấy cắp nên theo sau là danh từ chỉ một vật nào đó.

4.8/5 - (106 votes)

Chọn câu đúng

ANSWER
Hân Huỳnh - Content Writer

Hân Huỳnh - Content Writer

Một cây bút không ngừng trưởng thành hơn mỗi ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *