Khác nhau giữa Fact và Opinion

khác nhau giữa fact và opinion

Fact(sự thật, sự kiện) và opinion(ý kiến, quan điểm) thường được sử dụng cùng với nhau; những thuật ngữ này khác nhau rất lớn về mặt ngữ nghĩa. Một tuyên bố là một fact hoặc một opinion phụ thuộc vào tính hợp lệ của tuyên bố đó. Trong khi fact đề cập tới điều gì đó có thật, được hỗ trợ bởi các bằng chứng, tài liệu, v.v…. Mặt khác, opinion là điều một người tin tưởng hoặc nghĩ về. 

Nói một cách thuần thục hơn, fact là một sự thật đã được chứng minh, trong khi opinion là một cái nhìn cá nhân, đại diện cho quan điểm của một người, có thể hoặc không dựa trên sự thật. 

Biểu đồ So sánh

CĂN CỨ ĐỂ SO SÁNHFACTOPINION
Ngữ nghĩaFact đề cập đến điều gì đó có thể được xác minh hoặc chứng thực. Opinion đề cập tới một đánh giá hoặc niềm tin vào điều gì đó. 
Dựa trênQuan sát hoặc nghiên cứu.Giả định hoặc quan điểm cá nhân.
Nó là gì?Thực tế khách quanTuyên bố chủ quan
Tính xác minhCó thểKhông thể
Đại diện choMột điều gì đó thực sự đã xảy raNhận thức về một điều gì đó
Tính thay đổiPhổ quátKhác biệt giữa người này với người khác
Về từ ngữĐược thể hiện bằng những từ ngữ không thiên vị.Diễn đạt bằng những từ ngữ thiên vị.
Có thể tranh luậnKhông
Tính ảnh hưởngCó sức ảnh hưởng đến người khác.Không có sức ảnh hưởng đến người khác.

Định nghĩa về Fact – Sự thật

Fact là một điều gì đó, có thể thật sự đã diễn ra hoặc được biết là có tồn tại, có thể được xác thực bởi các mảnh bằng chứng. Chúng được xác định một cách nghiêm ngặt, và có thể được đo lường, quan sát và chứng thực. Nó đề cập đến điều khiến các tuyên bố trở nên đúng đắn và được dùng liên quan đến khảo sát và nghiên cứu.

Fact có thể là một sự thật hoặc thông tin, dựa trên những điều xảy ra trong thực tế có thể được kiểm chứng thông qua việc xác minh,…chúng được hỗ trợ bởi các bằng chứng, thống kê, tài liệu, v.v. Vì vậy, một fact không khác gì một sự thật được xác minh hoặc thực tế được công nhận bởi mọi người.

Định nghĩa về Opinion – Ý kiến

Thuật ngữ opinion được định nghĩa là quan điểm cá nhân hoặc đánh giá về một vấn đề, có thể hoặc không được chứng minh bởi các sự thật hoặc kiến thức minh bạch. Nói cách khác, một opinion là một tuyên bố không thuyết phục, được sử dụng trong những vấn đề chủ quan, những vấn đề mà không thể được chứng minh là đúng hoặc sai. Nó là điều một người cảm nhận hoặc suy nghĩ về một điều gì đó hoặc một ai đó. Vì vậy nó không phải là một thông tin đúng sự thật.

Opinion chịu ảnh hưởng lớn bởi cảm xúc, suy nghĩ, góc nhìn cá nhân, mong muốn, thái độ, kinh nghiệm, sự thấu hiểu, niềm tin, giá trị,…những điều không thể kiểm nghiệm bởi bằng chứng cụ thể. Do đó, vì sự khác biệt của mỗi cá nhân, ý kiến(opinion) của họ về mỗi vấn đề cũng khác nhau.

Sự khác biệt chính giữa Fact và Opinion

Sự khác biệt giữa Fact và Opinion có được dựa trên các cơ sở sau:

  1. Fact được mô tả là tuyên bố có thể được xác minh hoặc chứng minh là đúng. Opinion là một biểu hiện của sự phán đoán hoặc niềm tin về một điều gì đó.
  2. Fact dựa trên quan sát hoặc nghiên cứu trong khi opinion dựa trên giả định.
  3. Fact là một thực tế khách quan trong khi opinion là một tuyên bố chủ quan.
  4. Fact có thể được xác minh với sự trợ giúp của bằng chứng hoặc số liệu thống kê. Ngược lại, opinion không được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng nào.
  5. Fact giải thích những gì thực sự đã xảy ra. Không giống như một opinion, nó đại diện cho một nhận thức về một cái gì đó.
  6. Một đặc điểm quan trọng của fact là nó phổ biến và không khác nhau ở mỗi người. Ngược lại với điều này, mỗi con người có một opinion khác nhau về một chủ đề cụ thể và do đó, nó thay đổi từ người này sang người khác.
  7. Fact được thể hiện bằng những từ ngữ không thiên vị, tuy nhiên, opinion được thể hiện bằng những từ ngữ thiên vị.
  8. Fact có thể thay đổi opinion của bất kỳ ai, nhưng không có điều ngược lại xảy ra.
  9. Fact là thông tin thực và vì vậy nó không thể bị thách thức hoặc tranh luận, nhưng nếu chúng ta nói về opinion, chúng có thể được tranh luận.

Kết luận

Vì vậy, để biết độ tin cậy và độ hữu dụng của một thông tin hoặc tuyên bố, điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa fact và opinion, để đánh giá sự việc và đưa ra kết luận. Khi đọc hiểu, thật khó để xác định một cách diễn đạt nhất định là một fact hay một opinion, vì chúng thường được người viết cạnh nhau. Fact luôn đi trước opinion một bước vì fact có thể được chứng minh là đúng hoặc chính xác, trong khi opinion cũng có thể đúng nhưng không thể được chứng minh là đúng.

Nguồn

https://keydifferences.com/difference-between-fact-and-opinion.

4.9/5 - (60 votes)

The sun is a star!

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *