Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần khác nhau như thế nào?

Cthh và cty cổ phần

Bạn đang không biết sự khác nhau giữa công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần là gì? Bạn chưa rõ loại hình kinh doanh nào phù hợp với nhu cầu của bạn? Trong bài viết dưới đây, Khacnhaugiua.vn sẽ giúp các bạn phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần để hiểu hơn về hai loại hình kinh doanh này.

1. Thành viên tham gia

Điểm khác nhau đầu tiên giữa công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần nằm ở thành viên tham gia.

Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn có thành viên tham gia là các cá nhân hoặc tổ chức cùng góp vốn thành lập công ty. Tất cả các vấn đề về thay đổi người quản lý vốn góp đều phải tuân thủ theo hội đồng thành viên.

Trong khi đó, công ty cổ phần ảnh hưởng bởi người sở hữu cổ phần công ty khá lớn. Vì vậy, việc bị chi phối từ bên ngoài có thể xảy ra rất lớn.

 Công ty cổ phần ảnh hưởng bởi người sở hữu cổ phần công ty khá lớn.

2. Quản lý và điều hành công ty

Điểm khác nhau tiếp theo giữa công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần nằm ở cách thức quản lý và điều hành công ty.

Tại công ty trách nhiệm hữu hạn, các thành viên đều có quyền điều hành và quản lý công ty. Bên cạnh đó, các thành viên đều là những người quen biết nhau và lợi ích được chia theo lợi ích đóng góp vào công ty. Lợi thế ở đây là giúp công ty duy trì hoạt động ổn định.

Trong khi đó, các công ty cổ phần có cách thức quản lý và điều hành khá phức tạp bởi lợi ích của công ty luôn có sự cạnh tranh đối kháng nhau giữa các nhóm lợi ích với nhau. Điều này có thể làm hoạt động của công ty chưa ổn định.

3. Huy động vốn

Huy động vốn là một yếu tố để phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty trách nhiệm cổ phần. 

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau, được gọi là cổ phẩn. Tại các công ty cổ phần, các cổ đông tham gia hoạt động góp vốn bằng cách đăng ký cùng nhau mua tối thiểu 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn tính theo tỷ lệ % vốn góp. Các thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn tham gia góp vốn bằng cách góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập Doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp. 

Công ty cổ phần được phép phát hành cổ phiếu để kêu gọi đầu tư. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn không huy động vốn theo hình thức trên.

Huy động vốn là một yếu tố để phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty trách nhiệm cổ phần. 

4. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức công ty cũng là điểm khác nhau khá rõ ràng của công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn.

Cụ thể, công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch HĐQT, và Giám đốc/Tổng giám đốc. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu có cơ cấu bao gồm Hội đồng thành viên, Chủ tịch HĐTV, và Giám đốc/Tổng giám đốc. Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.

5. Chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần

Đối với các công ty cổ phần, việc chuyển nhượng cổ phần được cho phép tự do, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn, nếu một thành viên muốn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình thì trước tiên cần chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty TNHH với cùng điều kiện.

Chỉ được chuyển nhượng vốn góp cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty trách nhiệm hữu hạn không mua hoặc hết thời hạn mua 30 ngày kể từ ngày chào bán.

Trên đây là những điểm khác nhau của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp các bạn phân biệt được hai loại hình kinh doanh này và chọn cho mình một loại hình phù hợp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi câu hỏi về cho Khacnhaugiua.vn.

5/5 - (1 vote)

Phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần ở những tiêu chí nào?

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *