Khác nhau giữa Verbal và Oral

Khác nhau giữa Verbal và Oral

Trong nhiều trường hợp, chúng ta thấy “verbal” và “oral” có thể được dùng như những từ đồng nghĩa. Tuy nhiên, giữa “verbal” và “oral” vẫn có sự khác biệt mà chúng ta cần phải biết để sử dụng cho những hoàn cảnh phù hợp.

VERBAL

“Verbal” là tính từ mang nghĩa thuộc về hoặc có liên quan đến từ ngữ, dù là nói hay viết. Trong ngôn ngữ được sử dụng hằng ngày, “verbal” thường được sử dụng cho ngôn ngữ lời nói. Khi sử dụng “verbal”, người nghe thường hình dung đến việc diễn đạt bằng lời nói.

Ex: Children learn to understand and use verbal language at a very early age.

Tuy nhiên việc chỉ nhớ “verbal” trong nghĩa hẹp có liên quan đến ngôn ngữ lời nói gây ra nhiều phiền phức và khó khăn. Trên thuực tế, “verbal” không chỉ giới hạn trong ngôn ngữ lời nói mà còn mở rộng và được khuyên dùng để diễn tả các vấn đề có liên quan đến từ ngữ trong ngôn ngữ viết.

ORAL

“Oral” là tính từ mang nghĩa “có liên quan đến miệng”. Bên cạnh đó, “oral” còn có một nghĩa trùng lắp với “verbal” để diễn tả thông tin được truyền đạt qua ngôn ngữ lời nói. Do đó, “oral” mang ý nghĩa cụ thể “verbal”.

Ex:

  • When Kirsten broke her arm, she was allowed to take oral tests instead of written tests, with the rest of the class.
  •   James had an oral disease that infected his gums and caused him to bleed profusely from the mouth.


Phân biệt “verbal” và “oral”

Khi bạn đề cập đến một vấn đề gì đó có liên quan đến miệng, chúng ta có thể dễ dàng biết được nên chọn “oral”. Tuy nhiên,trong các trường hợp diễn tả các vấn đề được trao đổi qua ngôn ngữ, chúng ta dễ bị nhầm lẫn.

  •  “Oral” chỉ được dùng để mô tả trong ngôn ngữ bằng lời.
  • “Verbal” có thể được dùng trong cả trường hợp ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ viết.
3.5/5 - (13 votes)

Từ nào có thể được dùng trong cả trường hợp ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ viết ?

ANSWER
Biên dịch: Meo Trần

Biên dịch: Meo Trần

Cô bác sĩ xinh xắn thích nuôi mèo, thích nghiên cứu và tìm hiểu những thứ mới mẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *