Khác nhau giữa Only và Just

Khác nhau giữa Only và Just

OnlyJust là hai trạng từ có thể được sử dụng tương tự về ngữ nghĩa trong vài tình huống, nhưng thực ra chúng có cách sử dụng rất khác nhau. Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa hai từ này để tránh những lỗi ngữ pháp đơn giản.


Just : 

  1. Theo từ điển cambridge, Just có nghĩa là chính xác. 

Ví dụ : 
This is just what I mean (Đây chính xác là những gì tôi muốn nói).

  1. Trong câu, Just được sử dụng đối với sự việc đã xảy ra một thời gian ngắn trước đó.

Ví dụ : 

The Sun just came out of the clouds (Mặt trời vừa nhô khỏi mây).

Albert was just there (Albert vừa ở đấy).


  1. Ở thì quá khứ, việc sử dụng just cho biết sự việc đơn giản vừa xảy ra trong quá khứ. 

Florence just came to the conference. (Florence vừa đến hội nghị).

The party has just started. (Bữa tiệc mới bắt đầu).

  1. Thỉnh thoảng, just cũng được dùng để tăng tính lịch sự để thể hiện sự tôn trọng người khác.

Ví dụ :

Can you tell me the answer?

Can you just tell me the answer?

(Bạn có thể nói cho tôi câu trả lời được không?)

Sự khác biệt về giọng điệu trong cả hai câu hỏi là khá rõ ràng. Ở đây từ just không có bất kỳ ý nghĩa cụ thể nào.

Trong các trường hợp khác, just được sử dụng vì only không thể dùng được trong trường hợp đó. 

Ví dụ : 

Francis just called ( Francis vừa gọi đến).

Only

  1. Only có nghĩa là “gần đây”.

Ví dụ :

I finished my examinations only a month back ( Tôi vừa hoàn thành kỳ thi một tháng gần đây)

  1. Only cũng chỉ ra một đối tượng/ người duy nhất hoặc đơn lẻ. 

Ví dụ : 

Martha is the only child to her parents ( Martha là con một trong nhà).

Only Paulo in the class knew the answer (Cả lớp chỉ có Paulo biết câu trả lời).


  1. Đôi khi Only được sử dụng để cung cấp thêm ý nghĩa được đặt ở cuối câu.

Out of all questions, Paulo knew a few only (Trong tất cả các câu hỏi, Paulo chỉ biết một vài câu).

Hoặc trong trường hợp này, cả hai đều tương tự nhau nhưng Only mang lại cảm giác trang trọng trong khi Just hơi thân mật trong cách sử dụng.

I just came to talk to you. 

I only came to talk to you.

(Tôi chỉ đến để nói với bạn.)

4/5 - (1 vote)

Chọn câu đúng

ANSWER
Hân Huỳnh - Content Writer

Hân Huỳnh - Content Writer

Một cây bút không ngừng trưởng thành hơn mỗi ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *