Khác nhau giữa Obey và Follow

Khác nhau giữa Obey và Follow

‘Obey’ và ‘follow’

‘Obey’ và ‘follow’ là hai cách để diễn tả một người đang thực hiện điều gì đó mà họ được yêu cầu. Chúng miêu tả mức độ mạnh mẽ của mỗi lời nói khác nhau và mang ý nghĩa hơi khác nhau. Ngoài ra, ‘follow’ có nhiều nghĩa hơn trong khi ‘obey’ là một từ được sử dụng trong một số ngành nhất định.

‘Obey’ có nghĩa là để một người hoặc vật, hoặc một đồ vật được nhân cách hóa, thực hiện những gì họ/chúng được yêu cầu

Từ này cũng có thể mang nghĩa cụ thể hơn, chẳng hạn như theo dõi các yêu cầu hiện có.

“He told me to take out the trash and I obeyed.” 

(“Ông ấy yêu cầu tôi đi đổ rác và tôi đã vâng lời.”)

“You need to obey me and tie him up.” 

(“Ngươi phải nghe lời ta và trói hắn lại.”)

Nó cũng có thể mang nghĩa không cụ thể, chẳng hạn như chỉ hành động tuân theo người khác nói chung.

 “She always obeys.”  (”Cô ấy luôn vâng lời.”)

 “All of them were taught to obey.”

(“Tất cả mọi người được dạy cách để nghe lời”.)

‘Follow’ chủ yếu là một động từ. Nghĩa thường được sử dụng nhất của nó là ở lại phía sau hoặc đi theo một cái gì đó.

“I followed his car until he led me to the abandoned warehouse.” 

(“Tôi theo sau chiếc xe của anh ta đến khi anh ta dẫn tôi đến một kho hàng bỏ hoang.”)

“Someone is following them.” (“Ai đó đang theo dõi họ.”)

Nó cũng có thể có nghĩa là một cái gì đó đến sau cái khác, chẳng hạn như trong danh sách hoặc lịch trình.

“The letter B follows the letter A in the alphabet.” 

(“Chữ B theo sau chữ A trong bảng chữ cái.”)

“We will have dinner, followed by a musical performance.” 

(“Chúng ta sẽ ăn tối, sau đó sẽ có một tiết mục trình diễn âm nhạc.”)

Định nghĩa có liên quan tiếp theo là để chỉ một kết luận logic, thường được diễn đạt dưới dạng ‘it follows that’.

“If water is wet and the ocean is made of water, then it follows that the ocean is wet.” 

(“Nếu nước thì ẩm ướt và đại dương được tạo thành từ nước, vậy kết luận rằng đại dương thì cũng ẩm ướt.”)

“It follows that if more cats are neutered, then there will be fewer cats on the streets.” 

(“Kết luận là nếu càng nhiều mèo bị bắt, thì sẽ có ít mèo hơn trên đường phố.”)

Sau đó, nó có thể có nghĩa là chú ý đến hoặc theo dõi điều gì đó.

“She follows all the presidential candidates and their progress.” 

(“Cô ấy theo dõi tất cả ứng viên tổng thống và tiến trình của họ”)

“His gaze followed the ball down the field.” 

(“Anh ta chú ý tới quả bóng dưới cánh đồng.”)

Cuối cùng, ta có một nghĩa liên quan đến ‘obey’: đi theo một con đường, cả nghĩa bóng hoặc nghĩa đen.

“Follow the dirt road until you reach the town.” 

(“Hãy đi theo con đường đất cho đến khi bạn đến thị trấn.”)

“I used to follow his teachings and they guided me through a difficult part of my life.”

(“Tôi đã từng làm theo những lời dạy của ông ấy và họ đã hướng dẫn tôi vượt qua một phần khó khăn trong cuộc đời.”)

Khi follow được sử dụng trong tình huống này, nó thường mang nghĩa là một người đó hiểu họ cần phải làm gì hoặc họ đang sử dụng mệnh lệnh của ai đó làm quy tắc cho bản thân mình.

‘Obey’ nhấn mạnh hơn ‘follow’ về nghĩa. Sử dụng từ này ngụ ý rằng có nhiều ý nghĩa gắn liền với mệnh lệnh/yêu cầu đó hơn. Ví dụ, khi một người ‘obey’, họ có thể có ít lựa chọn hơn trong vấn đề nào đó, chẳng hạn khi một người là nhân viên phục vụ và đang tiếp nhận mệnh lệnh từ ông chủ của người đó. Một trường hợp khác để dùng từ ‘obey’ là khi người ta có cảm xúc mạnh mẽ về người đang đưa ra yêu cầu hoặc về chính bản thân yêu cầu đó. Khi họ đủ quan tâm về người đưa ra yêu cầu hoặc chính yêu cầu đó, thì họ có nhiều khả năng sẽ cống hiến nhiều hơn vào việc hoàn thành các yêu cầu này.

Mặt khác, ‘follow’ là một cái gì đó mang tính tự nguyện hơn hoặc ít ràng buộc hơn. ‘Follow’ một yêu cầu thì nhiều khả năng được thực hiện bởi một người có nhiều lựa chọn hơn trong vấn đề hoặc không có cảm xúc mạnh mẽ về người ra yêu cầu. Người ‘follow’ yêu sẽ không cố gắng hoàn thành công việc đến từng chi tiết ; việc gặp phải cụm từ ‘follow [a person’s] guidance’ thông dụng hơn việc bắt gặp ‘obey [a person’] guidance’, bởi vì việc chỉ dẫn(guidance) một người là một đề nghị chứ không phải một đòi hỏi.

Tóm lại, ‘obey’ có nhiều cảm xúc hoặc sức mạnh gắn liền với nó. Nó có ít nghĩa hơn và nó ám chỉ rằng người ‘obey’ không phải ở vị trí quyền lực hoặc họ quan tâm nhiều đến người đưa ra yêu cầu. Mặt khác, người ‘follow’ yêu cầu có nhiều khả năng chỉ sử dụng yêu cầu này như là một chỉ dẫn cho bản thân và họ có nhiều lựa chọn hơn hoặc ít đầu tư hơn vào việc thực hiện yêu cầu.

Nguồn:

http://www.differencebetween.net/language/difference-between-obey-and-follow/

5/5 - (2 votes)

“There was heavy rainfall last night. It …. that the roads were completely flooded.”
Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống:

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *