Khác nhau giữa Intelligence và Knowledge

Khác nhau giữa Intelligence và Knowledge

Nhiều người cảm thấy khó phân biệt giữa hai thuật ngữ Intelligence và Knowledge. Chúng có vẻ đề cập đến những phẩm chất giống nhau, nhưng khi đào sâu hơn ta sẽ thấy được sự khác nhau rõ ràng hơn giữa chúng. Các đặc điểm khác nhau này giúp ta phân biệt hai thuật ngữ này tốt hơn.

Intelligence là gì?

Định nghĩa về intelligence có thể được rút ra từ nhiều góc độ khác nhau. Từ điển trực tuyến sẽ định nghĩa nó là ‘khả năng thu nhận kiến thức và kỹ năng cũng như cách sử dụng cả hai’. Nó cũng đề cập đến năng lực trí tuệ hoặc tinh thần của một cá nhân trên các cơ sở khác nhau, chứ không phải dựa vào một lĩnh vực riêng biệt.

Intelligence – trí thông minh, cũng bao gồm năng lực hiểu biết mọi thứ, tự nhận thức, áp dụng logic, kiến thức cảm xúc, học tập, lý luận, giải quyết vấn đề, sáng tạo và lập kế hoạch.

Đặc điểm xác định Intelligence – trí thông minh

 • Bạn không thể có được trí thông minh sau khi lao động bền bỉ.
 • Nó đến như một món quà từ thiên nhiên.
 • Ngoài ra, trí nhớ không phụ thuộc vào trí thông minh vì một người thông minh có thể có trí nhớ kém.
 • Trí thông minh không thể là một kỹ năng mà một nhân viên có được sau một thời gian luyện tập.

Knowledge là gì?

Knowledge cũng có thể được rút ra ý nghĩa từ các khía cạnh khác nhau. Một từ điển trực tuyến sẽ định nghĩa Knowledge như sau: Nó đề cập đến thông tin, lý luận, cũng như các kỹ năng mà một người có được thông qua học tập hoặc kinh nghiệm thực hiện một nhiệm vụ nhất định. Về cơ bản nó là sự hiểu biết thực tế hoặc lý thuyết về một chủ đề cụ thể. Vì nó là một nhận thức hoặc sự quen thuộc mà một người có được từ kinh nghiệm, chứ không phải bẩm sinh hoặc được  ban tặng một cách tự nhiên.

Đặc trưng của Knowledge – Kiến thức

 • Kiến thức phụ thuộc và gắn liền với hoàn cảnh hình thành nên sự tồn tại của nó xung quanh một ý tưởng, tuyên bố hoặc lý lẽ. Do đó, nó liên quan đến ngữ cảnh.
 • Nó chỉ thu lợi nếu được thực nghiệm.
 • Giá trị của nó có thể thay đổi theo thời gian.
 • Nó được phát triển thông qua một quá trình học tập.
 • Kiến thức mang tính chủ động.
 • Phụ thuộc vào trí nhớ, kiến thức chuyên môn, khả năng tiếp xúc, kinh nghiệm trong quá khứ, cơ hội và cơ chế chuyển giao.

Khác nhau giữa Intelligence và Knowledge

 • Knowledge về cơ bản là việc thu nhận và chấp nhận các sự thật trong khi intelligence chỉ ra việc thực hiện các sự thật một cách khôn ngoan và hoàn hảo.
 • Knowledge có thể giống nhau ở các cá nhân khác nhau, đặc biệt nếu bị tác động trong cùng một môi trường, ví dụ như trong một lớp học. Mặt khác, intelligence là duy nhất cho mỗi cá nhân. Intelligence của hai cá nhân có knowledge như nhau sẽ tạo ra những kết quả khác nhau trong các tình huống thực tế.
 • Knowledge thu nhận được thông qua kinh nghiệm, đào tạo, sách, thực hành, tài liệu và nghiên cứu và là một quá trình không ngừng học hỏi. Trái lại, intelligence là bẩm sinh và nó nằm trong gen của một người.
 • Intelligence là tất cả về việc làm những điều đúng theo cách đúng đắn mà không cần yêu cầu hướng dẫn trong khi knowledge cần một người hướng dẫn để có được các kỹ năng để làm một cái gì đó. Sau này yêu cầu một người phải hỏi hoặc học bất cứ điều gì để có thể làm điều đó.
 • Knowledge giúp một người biết về một vấn đề hoặc tình huống và nó xảy ra như thế nào. Mặt khác, intelligence giúp một cá nhân thiết kế các cách để đối phó với tình huống đó hoặc giải quyết vấn đề trong tầm tay.
 • Knowledge về cơ bản là những gì mọi người hoặc ai đó đã biết. Họ đã trải qua quá trình thu nhận nó và đang truyền nó cho những người khác. Intelligence là duy nhất có sẵn cho các cá nhân. Nó giúp thực hiện đúng các kiến thức thu được.
 • Knowledge chủ yếu là một phương tiện trong khi intelligence giống như nguyên liệu điều khiển nó.

Nhìn chung, Intelligence là những gì có sẵn từ khi một người được sinh ra và đóng vai trò là nền tảng cho các thực nghiệm. Mặt khác, knowledge là những gì con người ta học được thông qua các thực nghiệm và có thể được rèn luyện và phát triển. Knowledge có thể giống nhau giữa các cá nhân nhưng intelligence thì không.

Nguồn

http://www.differencebetween.net/language/difference-between-intelligence-and-knowledge/

5/5 - (1 vote)

Đâu là phẩm chất bẩm sinh mà một người có thể có?

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *