Khác nhau giữa Miss và Lose

khác nhau giữa miss và lose

MISS

I. Mang ý nghĩa không thể tham dự hoặc bỏ lỡ một sự việc hoặc sự kiện nào đó.

  1. Phương tiện di chuyển

Ví dụ:
I missed the 8:00AM bus, so I had to take the 9:00AM one.

Tôi đã lỡ chuyến xe buýt lúc 8 giờ sáng nên tôi phải bắt chuyến khác lúc 9 giờ.

  1. Sự kiện

Katie missed the class this morning.

Katie đã bỏ mất lớp vào sáng nay.

II. Thể hiện cảm giác “nhớ” một người nào đó khi họ không ở bên cạnh bạn

Ví dụ:

My brother moved back to Vietnam, I really miss him

LOSE

I. Mang ý nghĩa không tìm thấy đồ vật hoặc thứ đó đã mất đi

  1. Đồ vật

Ví dụ:

I lost my key. Please help me look for it.

Tôi bị mất chìa khóa. Làm ơn tìm nó giúp tôi.

  1. Trong môn chơi thể thao (để diễn tả “bàn thua” trong trò chơi)

Ví dụ:

My favorite football team lost 5-1 in the semifinal.

Đội bóng yêu thích của tôi đã thua 5-1 trong trận chung kết.

II. Khi ai đó đã qua đời

Ví dụ:

I lost my grandma last year.

Bà ngoại tôi đã qua đời năm trước.

Tóm lại

Nhìn chung 2 từ đều thể hiện sự mất mát gì đó, điểm khác nhau là Miss sẽ mang ý nghĩa mất đi 1 cơ hội còn Lose mang ý nghĩa mất đi 1 thứ gì đó thuộc về sở hữu của mình

5/5 - (1 vote)

Câu nào đúng ?

ANSWER
Katie Phan

Katie Phan

Du học sinh từ Mỹ , yêu thích kinh doanh - khởi nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *