Khác nhau giữa Hear và Listen

Khac nhau giữa Hear và listen

Hear

Nghe

Dịch sát nghĩa tiếng Việt, hear nghĩa là “nghe thấy” nghĩa là diễn tả hành động nghe 1 cách bị động và không phải là hành động mong muốn hoặc cố gắng nghe.
Vd: I hear some noise from that room
Tôi nghe thấy tiếng động từ trong căn phòng đó (nghe 1 cách bất chợt)

Vs

Listen

Lắng nghe

Dịch sát nghĩa tiếng việt thì “listen” nghĩa là “lắng nghe” diễn tả hành động nghe 1 cách chủ động, mong muốn và cố gắng nghe.
Vd: I am listening to music.
Tôi đang nghe nhạc (nghe 1 cách chủ động tận hưởng)

 

Tóm lại

Vậy hear và listen khác nhau ở sự chủ động và mong muốn nghe hay không. Thêm 1 ví dụ nữa cho các bạn dễ hình dung về 2 từ này
5/5 - (1 vote)

Boy: ‘Did you hear what I just said?’

 

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *