Khác nhau giữa Mind và Soul

Khác nhau giữa Mind và Soul

Mind và Soul

Mind và soul là hai khái niệm có liên quan chặt chẽ nhưng rất khác biệt với nhau. Cả hai đều đến từ phần bên trong của con người, đặc biệt là phần não và (có thể) là phần trái tim của người đó.

Soul là bản chất tinh thần của loài người. Nó cũng là bản thể cơ bản nhất của con người, và được cho là có thể tách rời khỏi cơ thể khi chết. Trong cuộc sống, nó được coi là có khả năng suy nghĩ, hành động và cảm xúc.

Mind là năng lực tư duy, lý luận và áp dụng kiến thức của con người. Đó là ý thức của con người bắt đầu trong não và được biểu hiện thông qua suy nghĩ, hành động, cảm xúc, ý chí, trí nhớ và trí tưởng tượng của họ.

Những cảm xúc như ham muốn của chúng ta thì bắt nguồn từ soul. Ham muốn nhắm đến những thứ thoáng qua, những thứ trôi qua và sẽ chết đi nhưng đồng thời sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui. Mind là nơi chúng ta quyết định làm thế nào để đạt được niềm vui, những gì chúng ta nên làm để đạt được điều đó và làm thế nào để niềm vui đó được trọn vẹn.

Hầu hết các tôn giáo coi soul là bản thể thiêng liêng của con người hoặc do Thượng đế ban tặng. Trong khi một số tôn giáo tin rằng soul sẽ thoát ra khỏi cơ thể sau khi chết, những người khác lại tin rằng soul tồn tại trong tất cả các sinh vật sống cũng như trong các sinh vật không sống.

Soul đóng vai trò như là bản chất của con người quyết định cách con người cư xử và bản chất này là một phần vĩnh cửu của con người chúng ta. Nó bao gồm: tâm trí, cảm xúc và mong muốn của chúng ta. Ý tưởng về sự tồn tại của các linh hồn(soul) được kết nối chặt chẽ với tâm linh và tôn giáo.

Đối với các nhà khoa học, soul đồng nghĩa với mind do thực tế là người ta có thể tìm hiểu về nó bằng cách nghiên cứu bộ não con người nơi mind của chúng ta trú ngụ. Vẫn còn những người khác tin rằng soul có quan hệ mật thiết với sự sống và rằng khi con người hoạt động, soul của họ đang ngủ; khi con người ngủ, nó hoạt động qua những giấc mơ của họ.

Mặt khác, mind được sử dụng để chỉ quá trình suy nghĩ của cá nhân về lý trí và ý thức. Nó đồng nghĩa với suy nghĩ(thought), thứ đóng vai trò là sự trao đổi riêng tư của một cá nhân với chính bản thân được thực hiện trong đầu họ.

Một số nhà tâm lý học tin rằng những cảm xúc như yêu, ghét, sợ hãi và vui vẻ tách biệt khỏi mind bởi vì chỉ những quá trình trí tuệ cao hơn như trí nhớ(memory) và lý trí(reason) mới có thể là một phần của mind. Đối với họ, đây là những gì tạo nên mind:

  • Suy nghĩ(Thought), cho phép một cá nhân định hình thế giới và đối phó với nó để đạt được mục tiêu, kế hoạch và mong muốn của mình.
  • Trí nhớ(Memory), là khả năng lưu giữ, giữ gìn và ghi nhớ thông tin của một sinh vật sống.
  • Trí tưởng tượng(Imagination), là khả năng của con người trong việc tạo ra ý tưởng và trải nghiệm nhất định về điều gì đó.
  • Ý thức(Consciousness), đó là khả năng của con người trong việc nhận thức mối quan hệ đối với môi trường của họ.

Tổng kết

1. Soul là bản chất tinh thần của con người trong khi mind là năng lực tư duy và lý luận của họ.

2. Soul được coi là bản thể của con người trong khi mind phụ trách ý thức và suy nghĩ của họ.

3. Mong muốn của chúng ta bắt nguồn từ soul trong khi mind quyết định những hành động cần thực hiện để đạt được mong muốn đó.

Nguồn

http://www.differencebetween.net/language/difference-between-mind-and-soul/

5/5 - (1 vote)

Đâu là thứ quyết định hành động của con người?

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *