Khác nhau giữa Give it up và Applaud

Khác nhau giữa Give it up”và Applaud

“Give it up” và “Applaud”

“Give it up” và “Applaud” có thể khiến người dùng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai gặp rắc rối vì chúng có thể mang nghĩa như nhau nhưng lại có thêm các nghĩa bổ sung loại trừ lẫn nhau. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa khi một ai nói “give it up”. Nó được sử dụng với nghĩa là “vỗ tay” để ghi nhận, để chào đón hoặc chúc mừng ai đó vì điều gì đó mà họ đã hoàn thành. Khi được dùng theo cách này, nó thường được dùng với từ “for”. Cũng như trong “Give it up for (someone)”. Khi dùng theo cách này, nó có nghĩa trùng với “applaud”.

Tuy nhiên, cụm động từ “give it up” cũng mang ý từ bỏ hoặc ngừng một điều gì đó. Ví dụ “I quit smoking but it was very difficult to give it up – Tôi từ bỏ thuốc lá nhưng rất khó để ngừng hút” Ngoài ra cũng có cụm động từ liên quan “give (it/something) up”. Điều này cũng được dùng với ý nghĩa dừng cố gắng. Ví dụ: “You’re not going to win this game so you might as well give it up. – Bạn sẽ không thắng trận này đâu nên có thể bạn sẽ muốn từ bỏ” Bạn cũng có thể nói “give up” để thể hiện cùng ý nghĩa. Ví dụ: “I can’t figure out this puzzle. I give up – Tôi không thể giải câu đố này, tôi từ bỏ.”

Nhưng khi ta nghĩ về cách dùng từ “applaud” thì nghĩa của nó khá là giới hạn. Từ “applaud” có thể vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ. Nó được định nghĩa là hành động đánh cả hai tay vào nhau một cách lặp lại để thể hiện sự chấp thuận hoặc khen ngợi một điều gì đó: “The audience applauded at the end of the show – Khán giả vỗ tay sau khi kết thúc chương trình.” Tuy nhiên, điều này cũng được thực hiện hoặc chỉ đơn thuần được nói để thể hiện sự tán thành đến một cái gì đó hoặc ai đó: “They applauded the actions of the lawmakers to change the law – Họ khen ngợi hành động thay đổi của những người tạo ra luật lệ.” Trong các trường hợp này, cách dùng từ có thể không theo nghĩa đen mà là nghĩa bóng: “I applaud your efforts to lose weight – Tôi hoang nghênh nỗ lực giảm cân của bạn.” Câu này nói rõ là người nói không hề vỗ tay theo nghĩa đen. Thay vào đó, nó cho thấy rằng họ thừa nhận và ủng hộ nỗ lực giảm cân của người nghe. Vì vậy, có thể sử dụng “applaud” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Ta có thể thấy rằng, đôi khi hai cách diễn đạt này có thể dùng thay thế cho nhau. Thử nghĩ về hai câu sau: “Give it up for Mr. Smith!” , “Applaud for Mr.Smith”. Nên ghi nhớ rằng công dụng của “applaud” trong câu này sẽ không được dùng một cách thường xuyên vì cụm động từ “give it up” nghe tự nhiên hơn. Một ví dụ khác là: “The audience gave it up for him once he finished his speech.” hoặc “The audience applauded for him once he finished his speech.” Một cụm động từ có liên quan khác là “give a hand for” hay “give(someone) a hand”. Nó thường được người dẫn chương trình hoặc người chủ trì tại một sự kiện nói trước hoặc sau khi một người được gọi lên sân khấu để trình bày, biểu diễn hoặc phát biểu.

Mặc dù hai từ này có thể mang nghĩa tương tự khi được sử dụng theo một cách cụ thể, nhưng chúng cũng có thể có ý nghĩa và cách sử dụng loại trừ lẫn nhau. Hiểu được sự khác biệt của cả hai có thể là một chặng đường dài khi muốn cải thiện khả năng thông thạo tiếng Anh của một người.

Nguồn:

http://www.differencebetween.net/language/difference-between-give-it-up-and-applaud/

5/5 - (3 votes)

Câu nào sau đây mang nghĩa là ‘cổ vũ’:

ANSWER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *