Khác nhau giữa Idiom và Expression

Khác nhau giữa Idiom và Expression

Idiom và Expression

Có rất nhiều loại người trên thế giới, và phần đông trong số họ là những con người cộng đồng. Họ có xu hướng thích việc trò chuyện cùng nhau, như vậy, họ bị ràng buộc dùng idiom hoặc expression để chia sẻ cái nhìn hoặc ý tưởng của mình. Trong khi hầu hết người ta nghĩ rằng idiom hoặc expression là một và như nhau, cách dùng của chúng còn phức tạp và khác nhau hơn.

Idiom – thành ngữ, là các cụm từ đôi khi được định nghĩa khác với những từ được dùng để tạo ra cụm từ đó. Tóm lại, bạn không thể hiểu các thành ngữ “theo nghĩa đen”. Một ví dụ tốt để minh họa là “to kick the bucket”. Với mọi người nó có thể đơn giản có nghĩa là hành động đá một cái xô; với những người khác nó có nghĩa là tự tử hoặc chết. Thành ngữ cũng có thể được gọi là “thuật ngữ tiếng lóng(slang)” vì cách định nghĩa từ ngữ của chúng.

Mọi quốc gia, bang, vùng đất hay địa điểm có các phiên bản và biến thể đặc trưng của từ lóng. Nếu bạn nghe thấy các thành ngữ hoặc cách diễn đạt thành ngữ mà bạn không quen thuộc, rất có thể bạn sẽ không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những từ hoặc cụm từ này. Vấn đề với các thành ngữ là bạn sẽ không hiểu chúng trừ khi người nói cho bạn biết chúng thực sự nói lên điều gì.

Các cụm thành ngữ đã được dùng qua năm tháng như: “Back to Square One”(Bắt đầu lại từ đầu) thì được hiểu bởi hầu hết mọi người hiện nay. Ý nghĩa của những thành ngữ nổi tiếng vẫn không hề thay đổi dù thời gian trôi qua, và nó khiến những cụm từ này dễ hiểu hơn. Mặc dù có một số thành ngữ đã mang theo ý nghĩa khác, hầu hết các thành ngữ được dùng hiện nay vẫn giữ nghĩa gốc của chúng.

Mặt khác, expression – cách biểu đạt, là việc chia sẻ quan điểm hoặc ý tưởng thông qua bài phát biểu, đặc điểm khuôn mặt, và cả với ngôn ngữ cơ thể. Một cách biểu đạt được dùng như một cụm từ giúp người nghe hiểu rõ từ hơn bởi vì người nói hiểu chúng theo cách của chính họ. Tóm lại, một cách biểu đạt là phương thức người nói dùng để truyền tải thông điệp theo cách sẽ khiến người nghe hiểu được thông điệp đó.

Trong các cách biểu đạt, thông điệp của một người sẽ dễ hiểu hơn so với  một thành ngữ có nhiều ý nghĩa. Một số người nói rằng công dụng của thành ngữ và cách biểu đạt có thể cũng bị ảnh hưởng bởi địa điểm(nông thôn, tiểu bang, thành phố, v.v) của người bản xứ. Các mẫu lời nói hoặc hành vi nói của người sử dụng thành ngữ hoặc cách biểu đạt có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa đằng sau những từ này.

Giao tiếp đúng cách rất quan trọng vì nó giúp những người xung quanh hiểu được thông điệp mà bạn đang muốn nói với họ. Điều này cũng có nghĩa là sự trao đổi lời nói trong một cuộc trò chuyện sẽ phụ thuộc vào cách một cá nhân cảm nhận những từ mà người nói sử dụng. Nếu có thể, hãy chỉ sử dụng các thành ngữ hoặc cách biểu đạt quen thuộc để không xảy ra hiểu lầm.

Vì vậy, lần tới khi bạn sử dụng một thành ngữ hoặc một cách biểu đạt, hãy đảm bảo rằng ý nghĩa đằng sau những từ này được hiểu đúng. Nếu không, nó có thể gây nhầm lẫn và thậm chí bạn có thể hối hận khi sử dụng những từ này trong một cuộc trò chuyện.

Tổng kết

1. Idioms là những từ không thể được định nghĩa “theo nghĩa đen”. Expressions được sử dụng để truyền đạt một thông điệp theo cách mà người nói muốn nó được hiểu.

2. Một expression dễ hiểu hơn khi so sánh với một idiom mà bạn không quen thuộc.

3. Các kiểu nói và hành vi nói có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa đằng sau các thành ngữ và cách biểu đạt.

Nguồn:

http://www.differencebetween.net/language/difference-between-idiom-and-expression/

5/5 - (1 vote)

Một câu nói được không thể hiểu được theo nghĩa đen là:

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *