Khác nhau giữa Good và Well

Khác nhau giữa Good và Well

Một lỗi tiếng Anh phổ biến là dùng sai từ good và well. Quy tắc đáng nhớ là good là một tính từ và well là một trạng từ. Good bổ nghĩa cho một danh từ, một điều gì đó có thể hoặc có vẻ ‘tốt’. Well bổ nghĩa cho một động từ, một hành động có thể được thực hiện ‘tốt’. Tuy nhiên, khi nói về sức khỏe, well có thể được dùng như một tính từ.

Điều bạn cần nhớ khi đang cân nhắc liệu good hay well là phù hợp nhất cho câu là good bổ trợ cho một con người, nơi chốn, hoặc sự vật, trong khi well bổ trợ cho một hành động. Nếu bạn nói “I’m having a good day” cũng tương đương như đang nói “My day is going well”.

Đúng : Did you do good on your exams?

Sai : Did you do well on your exams?

Sai : I can’t believe it! I did good on the test.

Đúng : I can’t believe it! I did well on the test.

Tại đây, chúng ta có một hành động rõ ràng: to do. Do nên được bổ trợ bởi well chứ không phải là good.

Sai : This is well lasagna!

Đúng : This is good lasagna!

Lasagna là một danh từ-một sự vật-mà nó có thể được bổ nghĩa bởi good. Những động từ không chỉ hành động như to be, to look, to seem, và to feel cũng có thể đi cùng good – dạng tính từ.

Đúng : Today, at last, life is good .

Trường hợp ngoại lệ khi dùng Good/Well

Sức khỏe và An sinh

Khi chúng ta đề cập đến sức khỏe hoặc hạnh phúc của một người, well thường được sử dụng như một tính từ.

Sai : She asked about David’s illness, and I told her he is good now.

Đúng : She asked about David’s illness, and I told her he is well now.

Khi bạn nói với một người “Be good!” bạn đang nói về thái độ của người đó. Tuy nhiên, khi nói “Be well!” bạn đã thể hiện một mong muốn tốt đẹp về sức khỏe của người đó.

Liên động từ

Liên động từ có thể được dùng với good – một tính từ, hơn là với well – một trạng từ, bởi vì chúng miêu tả một trạng thái hơn là một hành động. Các liên động từ phổ biến là những động từ cảm giác như là feel, seem, look, appear, smell, taste và sound.

Sai : That slice of chocolate cake looks so well.

Đúng : That slice of chocolate cake looks so good.

Tổng kết

Good và well tuy mang nghĩa giống nhau nhưng chúng khác nhau hoàn toàn về từ loại và cách dùng. Good là một tính từ bổ nghĩa cho các danh từ và thường được dùng chung với các liên động từ. Trong khi đó well là một trạng từ bổ nghĩa cho động từ và thường được dùng như tính từ khi nói về vấn đề sức khỏe hoặc an sinh.

Nguồn

https://www.grammarly.com/blog/good-well
5/5 - (1 vote)

Chọn câu sai:

ANSWER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *