Khác nhau giữa Farther và Further

khác nhau giữa further và farther

FARTHER /‘fɑ:ðə/

FURTHER /‘fə:ðə/

Cả 2 từ đều là dạng so sánh hơn của FAR, đều mang nghĩa xa hơn. Nhưng nếu bạn muốn biết rõ hơn khi nào nên dùng FARTHER và khi nào dùng FURTHER thì mình có một vài chia sẻ như sau

  • Khi bạn dùng Farther thì nó sẽ mang nghĩa có thể đo đếm được, chỉ về khoảng cách vật lý, có thể đo đếm được, ví dụ như
  • How much farther until we arrive home? 

Còn bao xa nữa chúng ta mới tới nhà?

  • I’m so exhausted! I can’t walk for any steps!

Tôi mệt lắm rồi. Tôi không đi nổi nữa đâu!

  • Khi bạn dùng Further thì nó vẫn mang nghĩa về khoảng cách địa lý hoặc có nghĩa là “Thêm vào đó, thêm vào”. Ngoài ra Further còn có thể làm Động từ trong câu, chẳng hạn
  • The best way to furthering your English might be practicing

Cách tốt nhất để cải thiện tiếng Anh của bạn là tập luyệt

  • For further details, please contact us without hesitation

Nếu cần bất cứ thông tin nào khác, đừng do dự khi liên hệ với chúng tôi.

Bình chọn

Chọn câu đúng ?

ANSWER
Khôi Trần

Khôi Trần

Dịch giả Khôi Trần - nick name Tony, chuyên viên tuyển dụng, thích viết lách và tìm hiểu kiến thức mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *