Khác nhau giữa Precede và Proceed

khác nhau giữa precede và proceeds

PRECEDE /pri´si:d/ tới trước, đứng trước

Ex: The lighting precedes the thunder.

Sét giật mới có Sấm rền

PROCEEDS /´prousi:ds/ Tiền lãi, tiền thu được

Ex: I got the proceeds from my winning the lottery ticket!

Tôi có được một khoản tiền từ việc trúng vé số!

Bình chọn

Which one is correct?

ANSWER
Khôi Trần

Khôi Trần

Dịch giả Khôi Trần - nick name Tony, chuyên viên tuyển dụng, thích viết lách và tìm hiểu kiến thức mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *