Khác nhau giữa Each và Every

Khác nhau giữa Each và Every

Chúng ta dùng each để nói về những điều riêng lẻ trong một nhóm hoặc một danh sách có từ hai thứ trở lên. Nó thường có nghĩa khá giống với every, nhưng ta dùng every cho một nhóm hoặc một danh sách có từ ba thứ trở lên.

So sánh:

Each one takes turns cooking dinner in the evenings.Each nhấn mạnh mỗi cá nhân trong một nhóm. 
Each ám chỉ hai hoặc nhiều người hơn khhi chia sẻ công việc.
Everyone takes turns cooking dinner in the evenings.Every nhấn mạnh tất cả thành viên trong cả nhóm.
Every ám chỉ ba hoặc nhiều người hơn.

Chúng ta dùng các trạng từ như almost(hầu như), practically(thông thường)nearly(gần như) với every nhưng không cùng với each:

  • Almost every car in the car park was new. – Hầu như chiếc xe nào trong công viên cũng là xe mới.

Không phải: Almost each car

  • Practically every house now has at least two televisions. – Thông thường thì mỗi ngôi nhà bây giờ đều có ít nhất 2 cái TV.

Không phải: Practically each house

Chúng ta có thể dùng each of + đại từ hoặc each of + từ hạn định + danh từ, nhưng với every ta phải dùng every one + đại từ hoặc every one + từ hạn định + danh từ:

  • Each of us has a bicycle. 
  • Every one of us has a bicycle.

(Mỗi người trong chúng tớ đều có một chiếc xe đạp)

Không phải: Every of us

  • Each of the children received a special gift.
  • Every one of the children received a special gift.

(Mỗi đứa trẻ đều nhận được một món quà đặc biệt)

Không phải: Every of the children

Như vậy có thể rút ra kết luận về sự khác nhau giữa Each và Every:

  • Each nhấn mạnh mỗi cá nhân trong một tập thể, trong khi every nhấn mạnh tất cả thành viên trong nhóm.
  • Each dùng trong các nhóm có từ hai thành viên, còn every dùng trong các nhóm có từ ba thành viên.
  • Có thể dùng trạng từ cùng với every nhưng không thể dùng với each.
  • Ta có cấu trúc: each of/every one + đại từ và each of/every one + từ hạn định + danh từ.

Nguồn:

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/each-or-every
5/5 - (1 vote)

There are three apples. … of them is red.
Điền vào chỗ trống:

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *