Khác nhau giữa Bring và Take

Khác nhau giữa Bring và Take

Bring và Take đều mang nghĩ là di chuyển một điều gì đó. Nhưng chúng là những sự di mang tính chất hoàn toàn khác nhau.

Bring

Bring có nghĩa là di chuyển thứ gì đó hoặc người nào đó. Sự di chuyển này có thể từ chỗ người nghe tới chỗ người nói, hoặc ngược lại, từ chỗ người nói tới chỗ người nghe.

Bring là một động từ bất quy tắc. Thì quá khứ và dạng bị động của nó đều là brought.

Trong cả hai ví dụ dưới đây, những người tham gia hội thoại đều nhìn sự vật từ góc nhìn của A-mọi thứ sẽ di chuyển từ nơi A đang ở:

Ví dụ 1:

A: Are you going to the bedroom?

B: Yes.

A: Can you bring me my grey sweater? It’s on the bed.

B: Yeah. (B sẽ trở lại nơi A đang ở với chiếc áo sweater .)

Không phải: Can you take me my grey sweater?

(A: Bạn đang đi đến phòng ngủ à?

B: Đúng rồi.

A: Bạn mang cái áo len xám cho tôi được không? Ở trên giường ấy.

B: Được thôi.)

Ví dụ 2:

A: Are you coming to our place on Friday night?

B: Yes. Do you want me to bring my guitar? (B sẽ mang đàn guitar tới nơi A sẽ đến.)

(A: Bạn sẽ đến chỗ chúng tôi vào tối thứ Sáu chứ?

B: Tất nhiên. Bạn có muốn tôi mang theo đàn guitar của mình không)

Bring cũng có thể mang nghĩa di chuyển cùng với một thứ hoặc một ai đó từ một nơi khác tới địa điểm của người nói hoặc người nghe:

[trên điện thoại]

A: Did Laura bring you anything for your birthday? 

(Laura có mang tới cho sinh nhật của cậu không?)

B: Yes. She brought me some flowers and a CD

(Có chứ. Cô ấy mang cho tớ một ít hoa và một đĩa CD.)

 (Laura là C- một người khác, ở tại một nơi khác nơi của A hoặc B. Cô ấy di chuyển với thứ gì đó tới chỗ của B – người nghe.)

Take

Take có nghĩa là sự di chuyển với thứ gì hoặc ai đó từ nơi của người nói hoặc người viết tới một nơi khác:

[một hỗ trợ sinh viên tại văn phòng khoa trung tâm, nói chuyện với một sinh viên]

You have to fill in this form and then take it to the English Department to get it stamped. (Em phải điền vào mẫu này và sau đó mang nó tới Khoa Tiếng Anh để đóng dấu nó.)

Không phải: … and then bring it to the English Department

Người hỗ trợ và sinh viên đang ở văn phòng khoa trung tâm – Khoa tiếng Anh đang ở một nơi khác.

A: I can take you to the station tomorrow. What time’s your train? 

(Tôi có thể dẫn bạn tới trạm vào ngày mai. Chuyến tàu của bạn là ở mấy giờ?)

B: Thanks. It’s eight-thirty. (Cảm ơn nhé. Nó là chuyến tám rưỡi.)

(Cả A và B đều đang không ở trạm tàu, trạm này nằm tại một nơi khác.)

Bring hay là take?

So sánh

She visits her father every morning and she always takes him the day’s newspaper.(Cô ấy viếng thăm cha mình mỗi sáng và luôn lấy cho ông tờ báo của ngày.)nhìn từ góc nhìn của người thực hiện hành động – she
She visits her father every morning and she always brings him the day’s newspaper.(Cô ấy viếng thăm cha mình mỗi sáng và cô luôn mang theo cho ông tờ báo của ngày.)nhìn từ góc nhìn của người nhận hành động – him

Những lỗi thường gặp

  • Ta không dùng take khi điều gì đó được nhìn từ góc nhìn của người nhận hành động:

A: Are you and Josh coming to our party?

B: Yeah. Sheila invited us.

A: Good. Can you bring some CDs? We’re a bit short of music.

Không phải: Can you take some CDs?

A: Bạn và Josh sẽ đến bữa tiệc của chúng tôi chứ?

B: Tất nhiên. Sheila đã mời chúng tôi.

A: Rất tốt. Bạn mang theo vài đĩa CD được không? Chúng tôi hơi thiếu nhạc một chút.

  • Brought là quá khứ của bring. Bought là quá khứ của buy:

Angela was in Morocco and she brought us back a beautiful wooden tray.

(Angela đã đến Morocco và cô ấy mang về cho chúng tôi một cái mâm gỗ tuyệt đẹp.)

Không phải: and she bought us back

Phân biệt Bring và Take

  • Bring là sự di chuyển tới nơi người nghe hoặc nói, Take là sự di chuyển từ nơi người nghe hoặc nói tới một nơi khác.
  • Khi đứng ở góc nhìn của người nhận hành động, ta không dùng take mà dùng bring.

Nguồn:

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/bring-take-and-fetch
4.1/5 - (51 votes)

Đâu là từ được dùng ở góc nhìn của người nhận hành động?

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *