Khác nhau giữa Color và Colour

khác nhau giữa color và colour

Hai từ ‘color’ và ‘colour’ được sử dụng để chỉ đặc điểm của một đối tượng mà thông qua đó, các đối tượng miêu tả các giác quan khác nhau trong mắt của một cá nhân sau khi phản xạ hoặc phát ra ánh sáng. Hai thuật ngữ này cũng có thể được sử dụng để chỉ sắc tố da của một cá nhân từ đó chỉ ra chủng tộc của họ.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn không thể hiểu được sự khác biệt giữa hai thuật ngữ và sử dụng chúng thay thế cho nhau, điều này gây ra nhầm lẫn cho độc giả của họ.

Sự khác nhau chính giữa color và colour

Sự khác biệt chung duy nhất giữa color và colour là thuật ngữ ‘color’ được người Mỹ sử dụng để chỉ giác quan của một vật thể sau khi phản xạ ánh sáng hoặc liên quan đến sắc tố của một cá nhân.

Ví dụ

  • The color of an individual is a significant determinant when it comes to employment opportunities in former slave states. (Màu da của một cá nhân là một yếu tố quyết định đáng kể khi nói đến cơ hội việc làm ở các quốc gia từng là nước nô lệ.)
  • Majority of the countries around the world have a red color on their flags. (Đa số các quốc gia trên thế giới có màu đỏ trên lá cờ của họ.)
  • Birds have different colors, which makes them attractive and joyous to watch. (Các loài chim có màu sắc khác nhau, điều đó khiến chúng trở nên hấp dẫn và thích thú khi được chiêm ngưỡng.)

Mặt khác, thuật ngữ ‘colour’ được sử dụng bởi các quốc gia nói tiếng Anh khác trên thế giới. Vương quốc Anh và tất cả các thuộc địa của nó đã thành lập liên minh các quốc gia trong Khối thịnh vượng chung, sử dụng thuật ngữ ‘colour’ để chỉ sắc tố của một cá nhân hoặc giác quan của một vật thể khi nó phát ra ánh sáng hoặc sau khi phản xạ ánh sáng. Một số quốc gia sử dụng thuật ngữ colour bao gồm các quốc gia thuộc Vương quốc Anh, Úc, Canada, New Zealand và các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung khác.

Ví dụ

  • The colour of an individual is a significant determinant when it comes to employment opportunities in former slave states. 
  • Majority of the countries around the world have a red colour on their flags.
  • Birds have different colours, which makes them attractive and joyous to watch.

Kiến nghị

  • Sử dụng ‘color’ khi giao tiếp với độc giả Hoa Kỳ
  • Sử dụng ‘colour’ khi giao tiếp với độc giả từ các nước khác trên thế giới
  • Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ hai của bạn, thì điều cần thiết là bạn phải tuân theo cách viết chính tả mà bạn đã được dạy .
  • Cuối cùng, nếu bạn đang giao tiếp với đối tượng quốc tế, hãy chọn cách nhất quán bằng cách sử dụng “color” hoặc “colour” trong văn bản của mình.

Tổng kết

Các từ tiếng Anh color và colour có cách viết khác nhau nhưng chỉ cùng một sự vật hoặc được sử dụng để mô tả một hiện tượng cụ thể. Điều cần thiết là phải hiểu rằng sự khác biệt giữa các cách viết là phổ biến giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh của Khối thịnh vượng chung. Vì vậy, điều cần thiết đầu tiên là phải hiểu đối tượng của bạn trước khi chọn cách viết chính tả phù hợp với bản thân mình.

Nguồn

http://www.differencebetween.net/language/difference-between-color-and-colour/

5/5 - (1 vote)

The apple is red. Red is its color. Đây là câu nói của người đến từ quốc gia nào?

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *