Khác nhau giữa Also và As Well

khacs nhau giữa also và as well

“Also” và “as well” thường được dùng thay thế cho nhau vì nó có nghĩa gần như giống nhau hoàn toàn. Mặc dù không có sự thay đổi về nghĩa, vị trí đặt của từng từ khác nhau nên bạn cần phải lưu ý khi sử dụng mỗi từ. Nếu nhìn vào ví dụ bên dưới, bạn sẽ thấy rằng sử dụng “also” hay “as well” không làm thay đổi nghĩa và mức độ nhấn mạnh của câu:

  • Kindly give us your shirt as well. (Xin vui lòng đưa tôi áo sơmi của bạn nữa.)
  • Kindly also give us your shirt.

Thế nhưng, khi nhìn vào cách sắp xếp từ, chúng ta có thể thấy “as well” được đặt ở cuối câu còn “also” thì đứng trước động từ. Đó cũng chính là quy tắc chung khi đặt hai từ này trong câu: “as well” thường được đặt ở phần sau của câu trong khi “also” thường được đặt ở đầu hoặc giữa câu.

Tuy quy tắc chung là vậy, “also”, trong một vài trường hợp, cũng có thể nằm ở cuối câu (mặc dù trường hợp cuối câu thì hiếm hơn). Ngoài ra, “also” cũng có thể mang nghĩa giống như “moreover”, vốn là từ nối đầu câu. Vì thế, thay vì bắt đầu câu bằng “moreover”, bạn cũng có thể thay thế nó bằng “also”.

“Also” thường được sử dụng như trạng từ mang nghĩa “in addition”, “too”, “as well”, “likewise”,…Nó cũng có thể được sử dụng như trong câu “She is ugly and she is also short!” (Cô ấy vừa xấu vừa lùn!). “Also” cũng có thể là liên từ (conjunction) như “She is ugly, also short!”. Một lưu ý nhỏ: Bạn không thể sử dụng cả hai từ “also” và “as well” trong cùng một câu vì sẽ bị thừa, ví dụ như “Kindly also give us your shirt as well.” là một câu không đúng.

‘As well’ được sử dụng giống như “too”, cùng với một động từ khẳng định, thường được dùng khi bạn đồng ý với điều gì đó hoặc ai đó. Ví dụ: Người A nói “I love chocolate!” (Tôi thích socola!). Nếu bạn cũng đồng ý với người đó, bạn sẽ nói “I love it (chocolate) as well”  hay “I love it too!”

Tổng kết

  1. “Also” thường được đặt ở đầu hoặc giữa câu; thường là trước động từ. 
  2. “As well” có xu hướng đặt ở cuối câu. 
  3. Vị trí đặt của “also” tự do hơn, đôi khi cũng được đặt ở cuối câu.
Bình chọn

Chọn câu sai

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *