Khác nhau giữa Active voice và Passive voice

khác nhau giữa active voice và passive voice

Active voice (câu chủ động) là câu có chủ ngữ thực hiện hành động của động từ (verb). Passive voice (câu bị động) là câu mà chủ ngữ tiếp nhận hành động của động từ. Bạn có thể được dạy rằng sắc thái trong câu bị động thường yếu và ít chính xác hơn, nhưng trên thực tế mọi thứ không đơn giản như vậy. Nếu được sử dụng đúng cách và có chừng mực, passive voice vẫn là một lựa chọn không tồi.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, động từ có năm đặc tính: giọng (voice), tâm trạng (mood), thì (tense), người (person) và số (number); Bài viết hôm nay tập trung vào khía cạnh giọng với hai loại chính là chủ động và bị động.

Khác nhau giữa câu chủ động và câu bị động

Câu chủ động

Khi chủ ngữ của câu thực hiện hành động của động từ,câu đó ở thể chủ động. Các câu ở thể chủ động có âm điệu mạnh mẽ, trực tiếp và rõ ràng. Dưới đây là một số ví dụ ngắn gọn và dễ hiểu về câu chủ động.

  • Monkeys adore bananas. (Khỉ rất thích chuối.)
  • The cashier counted the money. (Người thu ngân đã đếm tiền.)
  • The dog chased the squirrel. (Con chó đuổi con sóc.)

Cả ba câu đều có cấu tạo chủ động cơ bản: chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Chủ ngữ con khỉ thực hiện hành động thích. Chủ ngữ nhân viên thu ngân thực hiện hành động đếm. Chủ ngữ con chó thực hiện hành động đuổi. Tóm lại, các chủ ngữ thực hiện hành động trong câu. Câu chủ động khiến chúng ta nhớ đến slogan phổ biến của Nike, “Just Do It”.

Câu bị động

Chủ ngữ trong câu bị động bị động từ tác động. Câu bị động luôn có cấu trúc to be cộng past participle. Nó cũng thường có giới từ. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng trên thực tế nó không khó đến vậy! Để dễ hình dung, chúng ta sẽ chuyển ba câu phía trên sang câu bị động.

  • Bananas are adored by monkeys. (Chuối được thích bởi khỉ.)
  • The money was counted by the cashier. (Tiền được nhân viên thu ngân đếm.)
  • The squirrel was chased by the dog. (Con sóc bị con chó đuổi.)

Hãy xem xét cặp câu đầu tiên. “Monkeys adore bananas” và “Bananas are adored by monkeys.” Câu chủ động bao gồm monkeys (chủ ngữ) + adore (động từ) + bananas (tân ngữ). Câu bị động bao gồm bananas (tân ngữ) + are adored (to be + past participle adored) + by (giới từ) + monkeys (chủ ngữ). Để biến câu chủ động thành câu bị động, các thành phần trong câu sẽ thay đổi cộng thêm giới từ by (không bắt buộc). Trên thực tế, cả ba câu bị động phía trên đều dùng by. 

Khi nào sử dụng câu chủ động và khi nào sử dụng câu bị động

Câu chủ động mang đến sắc thái mạnh mẽ, rõ ràng trong khi câu bị động thì tinh tế và nhẹ nhàng hơn. Lời khuyên hữu ích: đừng sử dụng câu bị động chỉ vì bạn nghĩ rằng nó nghe có vẻ fancy hơn câu chủ động.

Trong một số trường hợp, sử dụng câu bị động sẽ tốt hơn. Hãy lấy câu “The squirrel was chased by the dog,” làm ví dụ. Câu bị động là lựa chọn thích hợp hơn nếu con sóc là trọng tâm.

Một nguyên tắc khác là cố gắng sử dụng càng nhiều câu chủ động càng tốt, và chỉ nên sử dụng câu bị động khi bạn thực sự không thể làm khác được.

Cách đổi câu bị động thành câu chủ động

Dưới đây là một số ví dụ chuyển từ câu bị động thành chủ động trong kinh doanh để làm tăng hiệu quả trong giao tiếp.

  • An error has occurred with your account, but every attempt was made to remedy it. (Đã xảy ra lỗi với tài khoản của bạn, nhưng tất cả cố gắng đã được dùng để khắc phục.)

Câu đó không sai, nhưng nghe hơi cứng, thiếu trung thực, và có vẻ lảng tránh trách nhiệm. Ai lại muốn hợp tác kinh doanh với một công ty trốn tránh hoàn toàn trách nhiệm bằng cách sử dụng câu bị động? Để khắc phục vấn đề, hãy chuyển câu này thành câu chủ động.

  • We made an error with your account, but we have made every attempt to remedy it. (Chúng tôi đã gặp lỗi với tài khoản của bạn, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức để khắc phục.)

Để chuyển câu từ bị động sang chủ động, chúng ta cần xác định chủ ngữ. Trong câu này là “we”. (mang nghĩa “our company” phải chịu trách nhiệm).

Một ví dụ khác:

  • If there are any questions, I can be reached at the number below. (Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, tôi có thể được liên hệ theo số điện thoại bên dưới.)

Ví dụ trên không mang sắc thái mạnh vì nó không xác định được chủ thể chính. Chúng ta cùng phân tích lại câu trên. Ai có câu hỏi cần hỏi? Khách hàng. Ai sẽ thực hiện hành động tiếp cận (bằng cách gọi số bên dưới)? Vẫn là khách hàng. Do đó, khách hàng (trong trường hợp này là “you”) nên là chủ ngữ trong câu.

  • Câu tốt hơn: If you have any questions, call me at the number below. (Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy gọi tôi theo số điện thoại bên dưới.)

Source: https://www.grammarly.com/blog/active-vs-passive-voice/

3.4/5 - (7 votes)

The money was counted by the cashier
–> Đây là câu Active hay passive voice

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *