Khác nhau giữa Sort, Type và Kind

Khác nhau giữa Sort, Type và Kind

Sort, typekind thường mang nghĩa như nhau. Chúng là những từ ta dùng để đề cập đến một nhóm người hoặc vật có chung đặc điểm. Ta dùng những từ này rất thường xuyên khi miêu tả sự vật và thường thấy chúng ở các định nghĩa trong từ điển.

  • Jazz isn’t the sort of music I can listen to for very long. – Jazz không phải loại âm nhạc tôi có thể nghe lâu.
  • A fastener is a type of metal button which fits together to join clothes, for example a coat might have fasteners. – Một cái nút gài là một loại nút kim loại vừa với nhau để nối quần áo, ví dụ một cái áo khoác sẽ có nhiều nút gài.
  • There are many kinds of birds coming to feed in my garden at the moment. – Có rất nhiều loài chim bay tới để ăn trong vườn của tôi lúc này.

Ta thường dùng sort, typekind như một biểu hiện của sự mơ hồ,  để đề xuất rằng chúng ta nghĩ về điều gì đó giống như một điều khác. Ta dùng chúng vì ta thấy không chắc chắn hoặc vì ta không muốn quá cụ thể hay quá trực tiếp:

[nói về một chai nước hoa rẻ tiền mà một ai đó được tặng]
  • And it was, it was really cheap, I mean, it was a sort of a rose perfume and I think the whole box only cost him one pound fifty, or something. You could probably run your car off it. – Và cái chai này thì, rất là rẻ tiền, ý tôi là, nó là một loại nước hoa hương hoa hồng và tôi nghĩ cả hộp chỉ tốn của anh ta 1 đô 5 xu, hay gì đấy. Bạn nên quăng nó đi là vừa.

Đôi khi ta dùng some trước sort, typekind như những biểu hiện của sự mơ hồ:

  • Karen has made some sort of cake for the party. – Karen đã làm vài loại bánh nào đó cho bữa tiệc.
  • There was some type of hole in the road and we didn’t see it. – Có vài thứ trông như cái hố trên đường và chúng tôi đã không nhìn thấy chúng.
  • There’s some kind of strange smell in here. – Có thứ mùi gì đó lạ lạ trong đây.

Ta thường dùng and that kind of thing hoặc and that sort of thing để ám chỉ sự phân loại. Ta thường cho 1 hoặc 2 ví dụ cho danh mục ta đang đề cập ở đằng trước, ví dụ như apples and that kind of thing, bookshops and libraries and that sort of thing:

A: What are you doing tonight?

B: Well, first, I’ve got lots of marking and that sort of thing to do

A: Are you taking anything to eat?

B: Just a few snacks – crisps and that kind of thing.

(A: Bạn sẽ làm gì tối nay?

B: À thì, đầu tiên, tôi đã đánh dấu bài rất nhiều và có vài việc tương tự để làm.

B: Bạn sẽ mang gì theo để ăn chứ?

B: Chỉ vài món nhẹ thôi – khoai tây chiên và vài món giống vậy.)

Qua bài viết, ta có thể thấy sort, typekind là những từ đồng nghĩa và có thể thay thế cho nhau, cho nên không có sự khác biệt rõ ràng giữa chúng. Cách để quyết định nên dùng từ nào trong câu là tùy thuộc vào sở thích của mỗi người.

Nguồn:

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/sort-type-and-kind
5/5 - (1 vote)

1. Jazz isn’t the sort of music I can listen to for very long.
2. Jazz isn’t the type of music I can listen to for very long.
3. Jazz isn’t the kind of music I can listen to for very long.

Đâu là câu đúng?

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *