Khác nhau giữa Mr, Mrs, Miss và Ms

Danh xưng cá nhân là những từ đi trước tên của một ai đó. Trong tiếng anh của người Mỹ, từ mở đầu thông dụng là “Mr”, “Ms”, “Mrs”, và “Miss”.

Cách dùng danh xưng cá nhân

Mr., Mrs., Ms.,Miss là những danh xưng đứng trước họ hoặc họ và tên như một dấu hiệu của sự tôn trọng.

  • Mr. là một danh xưng được dùng trước họ hoặc họ và tên của một người đàn ông, dù anh ta đã kết hôn hay chưa. Mr. là từ viết tắt của Mister, và nó cũng được phát âm giống như Mister.

     

  • Mrs. là một danh xưng đứng trước họ hoặc họ và tên của một người phụ nữ đã kết hôn. Mrs. là từ viết tắt của Missus và nó cũng được phát âm như từ Missus.

     

  • Miss là một danh xưng đứng trước họ hoặc họ và tên của một người phụ nữ chưa kết hôn. Miss là từ viết tắt của Mistress. Chúng ta dùng Miss với tên đầy đủ khi bạn viết địa chỉ lên một tấm danh thiếp, bức thư,… tới những cô gái trẻ, như là Miss Shannon Sperling Miss Tammy Kim.

     

  • Ms. là danh xưng được dùng trước họ hoặc họ và tên của một người phụ nữ dù cô ấy đã kết hôn hay chưa. 

Tóm lại, Mr và Ms là danh xưng dành cho một người đàn ông và phụ nữ dù đã kết hôn hay chưa, trong khi Miss chỉ dành cho các quý cô chưa kết hôn và Mrs chỉ dành cho các quý bà đã kết hôn.

Nguồn: https://www.eslbuzz.com/how-to-use-personal-titles-mr-mrs-ms-and-miss/

3.1/5 - (391 votes)

Danh xưng được dùng trước họ hoặc họ và tên của một người đàn ông, dù anh ta đã kết hôn hay chưa.

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *