Khác nhau giữa Finish và End

Khác nhau giữa Finish và end

Thêm 1 cạp từ dễ nhầm lẫn nữa là Finish và end. Cả 2 đều có nghĩa là kết thúc, nhưng cách sử dụng hoàn toàn khác nhau.

Cách sử dụng Finish

“Finish” + object: thường được sử dụng để nói về việc kết thúc một thứ hay hoàn thành một hành động.

Động từ “finish” mang nghĩa kết thúc một hành động hoặc một công việc bất kỳ.

VD: 

 • He never lets me finish a sentence (Anh ấy không bao giờ để tôi nói hết câu).
 • You’ll never finish that hamburger – it’s too big for you (Bạn sẽ không thể nào ăn hết cái hamburger đó – Nó quá lớn so với sức ăn của bạn).
 • Have you finished cleaning the floor yet? (Bạn đã lau dọn sàn nhà xong chưa?)
 • Workers were straining to finish the job (Công nhân đang căng mình ra để hoàn thành công việc).

Theo Merriam Webster, “finish” mang nghĩa:

 • Chạm đến điểm cuối của (vật nào đó).
 • Ngừng làm (điều gì đó) vì nó đã hoàn thành.
 • Xây xong hoặc tạo xong (một thứ gì đó).
 • Làm cho một thứ gì đó dừng hoặc kết thúc.

Note: Theo sau finish là V-ing (không áp dụng cho end).

Cách sử dụng End

“End” + object: thường được sử dụng để nói về việc ngừng làm một việc hoặc thứ gì đó.

VD: I decided it was time to end our affair (Tôi nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để kết thúc mối tình này).

This is the end of dependency (Đây là dấu chấm hết của sự lệ thuộc).

Revolution against injustice was the end of sufferings (Đấu tranh cho những bất công để chấm dứt sự đau khổ) (Ở đây có nghĩa là không còn khổ đau sau khi cách mạng thành công). 

Theo Merriam Webster, “end” mang nghĩa:

 • Điểm giới hạn của một thứ gì đó.
 • Điểm mà tại đó một thứ không còn tiếp tục xuất hiện hoặc tồn tại.
 • Phần kết của một câu chuyện, bộ phim, bài hát,…

“End” + object = “điểm kết thúc”

VD: 

 • How do you end a letter to somebody you don’t know? (Bạn kết thúc lá thư viết cho một người lạ như thế nào?)
 • She ended her concert with three songs by Schubert (Cô ấy kết thúc buổi concert bằng ba bản nhạc của Schubert)
 • My father ended his days (=died)  in a mental hospital (Cha tôi từ biệt thế gian trong một bệnh viện tâm thần).

Tóm lại

Dù “finish” và “end” là từ đồng nghĩa, nó không hoàn toàn có thể thay thế cho nhau. Finish mang nghĩa kết thúc tại một giai đoạn hay một phần bất kỳ trong một nhiệm vụ/hoạt động, còn end mang hướng ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ công việc đó. Ngắn gọn hơn, finish liên quan đến sự hoàn thành, trong khi end liên quan đến sự kết thúc.

Nguồn: https://www.eslbuzz.com/the-difference-between-end-and-finish/

Bình chọn

Chọn câu đúng

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *