Khác nhau giữa Emphasize và Emphasise

Khác nhau giữa Emphasize và Emphasise

‘Emphasize’ và ‘Emphasise’

‘Emphasize’ và ‘emphasise’ là các cách đọc khác nhau của cùng một từ. Chúng được phát âm giống nhau và có cùng ý nghĩa. Sự khác biệt chính nằm ở việc chúng được sử dụng tại vùng nào trên thế giới, điều này tương tự với các cặp từ như “vigor” và “vigour” hoặc “color” và “colour”.

Cả ‘emphasize’ và ‘emphasise’ đều liên quan tới từ ‘emphasis’, và là một danh từ. Cần lưu ý rằng ở những vùng mà động từ của chúng được đánh vần là ‘emphasize’, danh từ vẫn được đọc với âm s. Từ ‘emphasis’ xuất phát từ tiếng Hy Lạp, nơi nó được đánh vần gần như không khác gì chính bản thân nó trong bảng chữ cái Hy Lạp.

‘Emphasis’ có nghĩa là ‘ở một mức độ quan trọng hơn’. ‘To place emphasis on something’ là đánh dấu điều đó là quan trọng hoặc khiến thu hút nhiều sự chú ý hơn. Trong văn học nó sẽ có nghĩa là viết một điều gì đó in đậm hoặc in nghiêng, gạch dưới hoặc sử dụng tất cả các chữ cái viết hoa.

‘Emphasize’ và ‘emphasise’ là hình thức động từ của ‘emphasis’: chúng mô tả hành động đặt tầm quan trọng hơn hoặc thu hút sự chú ý nhiều hơn đến điều gì đó, hoặc nó tự nhiên có tầm quan trọng hoặc sự chú ý hơn những thứ khác trong cùng một nhóm.

“While all forms of football could be played, gridiron was the one most emphasized.” – “Trong khi tất cả các môn bóng đá đều có thể được chơi, thì gridiron là môn được nhấn mạnh nhất.”

“He emphasised the importance of tea in a healthy lifestyle.” – “Ông ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của trà trong một lối sống lành mạnh.”

Sự khác biệt chính giữa hai cách viết này là ‘emphasize’ được sử dụng ở Mỹ và Canada, trong khi ‘emphasise’ được sử dụng ở các nước thuộc Vương quốc Anh. Lý do cho các cách viết khác nhau một lần nữa là do ảnh hưởng của tiếng Pháp lên tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, việc sử dụng cả hậu tố –ize và –ise trở nên phổ biến trong các trường hợp khác nhau: các từ lấy trực tiếp từ tiếng Hy Lạp sẽ có hậu tố –ize, trong khi –ise được sử dụng cho các từ lấy từ các ngôn ngữ khác, đặc biệt là tiếng Pháp. Đây là lý do tại sao các từ khác, chẳng hạn như ‘supervise’, được đánh vần với hậu tố –ise. 

Ban đầu chúng cũng có khác biệt nhỏ trong cách phát âm, nhưng sự chuyển đổi trong ngôn ngữ đã khiến chúng được phát âm giống nhau trong hiện tại. Vào thế kỷ 19, trong thời kỳ cải cách chính tả, sự khác biệt trong cách viết vẫn giữ nguyên trong tiếng Anh của người Mỹ và Canada, nhưng đã thay đổi ở các vùng nói tiếng Anh còn lại của thế giới. Ở Anh, việc sử dụng hậu tố –ise cho những từ mà ban đầu được gắn hậu tố –ize, như trong từ ‘emphasize’, trở nên phổ biến hơn, vì tiếng Pháp đã có ảnh hưởng mạnh mẽ lên đất nước này. Hầu hết phương ngữ của các nước nói tiếng Anh – Anh khác – Ailen, Úc, New Zealand,…- cũng phát âm y như vậy. 

Tuy nhiên, Nhà xuất bản có ảnh hưởng lớn ở Anh – Đại học Oxford, vẫn tiếp tục sử dụng hậu tố –ize trong các từ có nguồn gốc từ Hy Lạp. Hoa Kỳ và Canada thì vẫn tiếp tục sử dụng cả hai hậu tố.

Nhìn chung, ‘emphasize’ là cách đọc phổ biến ở Hoa Kỳ và Canada trong khi ‘emphasise’ là cách đọc trong tiếng Anh ở các vùng thuộc Vương quốc Anh. Từ này lúc đầu được đọc là ‘emphasize’ nhưng sau đó đã bị thay đổi vì những chuyển đổi phát âm ở nước Anh và cách phát âm ‘emphasise’ đã được truyền bá khắp nơi trên thế giới.

Nguồn

http://www.differencebetween.net/language/difference-between-emphasize-and-emphasise/

5/5 - (1 vote)

Hậu tố -ise được dùng cho các từ có bắt nguồn từ đâu?

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *