Khác nhau giữa Either và Neither

Either hay Neither? bạn đã bao giờ gặp khó khăn khi sử dụng Either hoặc Neither chưa? Nếu bạn có, đừng lo lắng, bạn không phải là người duy nhất gặp phải vấn đề đó đâu.

Các từ tiếng Anh either và neither có thể gây ra một số vấn đề cho người bản xứ và những người không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ. Đôi khi bạn có thể sử dụng either và đôi khi bạn phải lựa chọn một trong hai, nhưng neither là rất khó.

 1. Either theo sau bởi (one) of + một nhóm hai đối tượng :

 • Either of us could do it. ( Ai trong chúng ta cũng có thể làm được)
 • Either one of us could do it. 
 • Either of you should know. 
 • Either one of you should know.

2. Either… or

Either… or được sử dụng để đưa ra lựa chọn giữa hai khả năng : 

 • Either John or Sophia will be there.
 • We should bring either tea or coffee.

3. Not… either… or phủ nhận cả hai khả năng: 

 • I don’t think either John or Sophia will be there.

4. Not… either. được sử dụng sau một câu tuyên bố phủ định:

1. Neither cũng có thể dùng théo sau (one) of + nhóm hai đối tượng:

 • Neither of them is ready.
 • Neither one of them is ready.
 • Neither of us has any money.
 • Neither one of us has any money.

2. Neither…nor

Neither… nor tương đương với not… either… or.

 • Neither John nor Sophia will be there.
 • We brought neither tea nor coffee.

3. Neither được dùng như not… either.

 • I don’t speak English. Neither do I – (informal): Me neither.

Ảnh minh họa trường hợp dùng Either và Neither

EITHER and NEITHER
EITHER and NEITHER

Lưu

Bình chọn

Chọn câu đúng

ANSWER
Hân Huỳnh - Content Writer

Hân Huỳnh - Content Writer

Một cây bút không ngừng trưởng thành hơn mỗi ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *