Khác nhau giữa Defence và Defense

Khác nhau giữa Defence và Defense

Defence defense 

Hãy cùng xóa tan một bí ẩn chính tả khác! Đó là defense defence, và nếu bạn nghĩ rằng sự khác nhau giữa hai từ nằm ở việc một từ là Bristish English và từ còn lại là American English bạn có thể đang nghĩ đúng đấy!

Defence defense đều là cách đúng để đánh vần cùng một từ. Sự khác biệt giữa chúng nằm ở việc một từ được đánh vần với hậu tố “c” và từ kia với hậu tố “s”, liên quan đến nơi sử dụng từ đấy. Ở Mỹ, người ta đánh vần từ này với hậu tố “s”-defense. Một người Mỹ có thể sẽ viết điều gì đó như sau:

Of course our team won; we had vastly superior defense.(Tất nhiên đội của chúng tôi đã thắng; chúng tôi có hàng phòng thủ vượt trội hơn rất nhiều.)

Trong các khu vực sử dụng Bristish English, họ dùng cách đánh vần với hậu tố “c”-defence. Một người Anh có thể sẽ viết:

There’s no defence that could have stopped that attack.(Không có biện pháp phòng thủ nào có thể ngăn chặn cuộc tấn công đó.)

Sự khác nhau từ cách đánh vần ảnh hưởng phần nào tới những hình thức biến đổi khác của từ này. Trong những từ như “defenceless”, “defencelessly”, hoặc “defenceman” cách đánh vần của người Anh vẫn giữ lại chữ “c”, thay vì đổi thành chữ “s”- “defenseless”, “defenselessly”, hoặc “defenseman.” Nhưng khi hậu tố được thêm vào từ bắt đầu bằng “i” trong cả tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh, từ này sẽ được đánh vần bằng “s”. Ví dụ:

Sai: The platoon had to move to a more easily defencible position.

Đúng: The platoon had to move to a more easily defensible position.

Cũng nên ghi nhớ rằng bạn có thể bắt gặp từ defense được dùng như động từ. Điều này đặc biệt phổ biến ở Mỹ khi nói về thể thao, nếu từ này được dùng thay thế cho “defend against”:

The team defenses the opponent’s advance.

hoặc

The team defends against the opponent’s advance.

(Cả đội phòng thủ trước sự tiến công của đối thủ.)

Cách dùng này được cho là sai bởi một số hướng dẫn phong cách hành văn, và sẽ tốt hơn nếu bạn không dùng defense như một động từ ngoài trường hợp nói về thể thao.

Tổng kết

Tóm lại, defence và defense có cách dùng và nghĩa hoàn toàn giống nhau, nhưng khác nhau ở nơi mà từ được sử dụng. Người Mỹ sẽ thích dùng defense và người Anh sẽ luôn thích dùng defence hơn.

Nguồn

https://www.grammarly.com/blog/defence-defense
5/5 - (1 vote)

Chọn câu sai:

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *