Khác nhau giữa Can và Could

khac nhau giua Can va Could

1. Can và Could đều dùng để nói về một khả năng nào đó. Tuy nhiên, could thường được sử dụng nhiều để diễn đạt khả năng trong quá khứ.

Can

  • Diễn tả chung chung một khả năng nào đó, có thể đang hoặc sẽ xảy ra.

Ví dụ: 

The weather can be colder in the evening. (Thời tiết có thể lạnh hơn vào buổi tối)

!Ghi chú: trong trường hợp này muốn diễn tả hiện tượng thời tiết thường lạnh vào buổi tối.

  • Dùng để diễn tả một khả năng của con người, sự vật

Ví dụ: 

I can sleep eight hours every day. (Tôi có thể ngủ 8 tiếng mỗi ngày)

He can travel all day long without being tired. (Anh ấy có thể di chuyển cả ngày mà không mệt)

Could

  • Diễn tả chung chung một khả năng nào đó trong quá khứ.

Ví dụ: 

The weather could be colder in the evening. (Thời tiết có thể đã lạnh hơn vào buổi tối)

!Ghi chú: trong phát biểu này, được hiểu là thời tiết đã từng lạnh hơn vào buổi tối trong quá khứ. Tuy nhiên, ở hiện tại, thời tiết không chắc đã giống như vậy.


  • Dùng để dự đoán một khả năng xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ: 

Anh ấy trông thật đáng thương, anh ấy có thể đã nhịn đói nhiều ngày.

He looks miserable, he could have been in hunger for many days.


  • Dùng để diễn tả 1 khả năng có thể xảy ra trong quá khứ nhưng thực tế không xảy ra. 

Ví dụ: 

Nếu cô ấy học chăm chỉ hơn, cô ấy đã có thể trở thành giáo viên.

If she had been more hardworking, she could have been a teacher.


  • Ngoài ra, Could còn dùng để diễn tả một khả năng nhưng không chắc sẽ xảy ra.

Ví dụ: 

I could go for a drink this tonight. (Tôi có thể đi nhậu tối nay)

!Ghi chú: trong ngữ cảnh này, tôi có thể đi nhậu hoặc không.

2. Dùng để yêu cầu giúp đỡ, đề nghị giúp đỡ, hướng dẫn.

Can

  • Diễn tả yêu cầu theo hướng ít trang trọng hơn (thông thường dùng giữa những người bạn, quen biết hoặc trong bối cảnh ít trang trọng).

Ví dụ:

Can I borrow your pencil? (Cho tớ mượn cái bút chì của cậu được không?)

Could

  • Diễn tả yêu cầu theo hướng trang trọng (sử dụng nhiều trong giao tiếp xã hội, công việc).

Ví dụ: 

Could you show me how to cook soup? (Bạn có thể hướng dẫn tôi cách nấu súp không?)

Bình chọn

Khác nhau giữa Can và Could khi diễn tả khả năng

ANSWER
Katie Phan

Katie Phan

Du học sinh từ Mỹ , yêu thích kinh doanh - khởi nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *