Khác nhau giữa Beach và Coast

khác nhau giữa beach và coast

Việc sử dụng lẫn lộn giữa “beach” và “coast” để mô tả dải đất nối với biển rất phổ biến. Mặc dù vậy, vẫn có cách để phân biệt cách sử dụng hai từ này. Sự khác biệt chính nằm ở khả năng tiếp cận. Ở “beach”, bạn luôn có thể xuống nước và quay lại đất liền khá dễ dàng nhưng “coast” thì không. Một ví dụ khác là vách đá nhô ra biển. Đó là coast, không phải là beach.

“Coast” được định nghĩa là nơi giao nhau giữa biển và đất liền, còn “beach” là nơi giao nhau giữa dốc thấp đất liền và vùng nước. “Beach” thường có những thành phần ở bề mặt phân cách, thường là cát hoặc đá li ti. Cũng có một số trường hợp mà cả hai hoàn toàn giống nhau như seaside beaches. Tuy nhiên, nhìn chung, coast không phải lúc nào cũng là beach.

Cũng có trường hợp beach không phải là coast. Trái với suy nghĩ của hầu hết mọi người, beach không chỉ dành riêng cho biển. Bất kỳ dạng đất nào phù hợp với định nghĩa của nó đều được gọi là beach, bất kể đó có là vùng nước mặn hay nước ngọt. Bờ cát bao bọc hồ vẫn được gọi là beach.

Tóm lại, coast chỉ đơn giản là bất kỳ ranh giới nào giữa đất liền và biển trong khi beach là một dạng địa chất với các hạt rời ngăn cách vùng nước và đất liền. Dưới đây là các ví dụ phân loại các dạng địa hình khác nhau:

Seashore đồng thời là coast và beach.

Sea cliff là coast nhưng không phải là beach.

Lakeshore là beach nhưng không phải là coast.

Tổng kết

  1. Beach luôn có thể tiếp cận được trong khi coast không phải lúc nào cũng có thể.
  2. Coast là ranh giới của đất liền với biển.
  3. Không phải lúc nào beach cũng ở biển.

Source: http://www.differencebetween.net/language/difference-between-a-beach-and-a-coast/

4/5 - (2 votes)

Coast có bao gồm nước hay không

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *