Khác nhau giữa Anyone và Anybody

khacs nhau giữa anyone và anybody

Sử dụng lẫn lộn anybody và anyone là một lỗi ngữ pháp mà bất kỳ ai cũng có thể mắc phải. Nếu suy xét cẩn thận, hai từ này không hoàn toàn giống nhau: Anyone dùng để chỉ một người bất kỳ, là số ít trong khi anybody dùng để đề cập đến nhiều người hoặc một nhóm người, là số nhiều. Khi chúng ta muốn nói đến một người trong một nhóm người, chúng ta sử dụng anyone: Does anyone have a question, does anyone have an answer, is there anyone who can spare a quarter? Khi chúng ta sử dụng anybody, điều đó có nghĩa là có thể có nhiều người phù hợp với những yêu cầu của chúng ta: Does anybody here have a dollar, does anybody see my keys, is there anybody who can drive? 

Có thể dễ dàng thấy rằng hai từ này có cách viết khác nhau. Dù giống nhau ở phần tiền tố any, từ gốc ở dạng số ít là one còn số nhiều là body. Điểm chung giữa anyone và anybody là cả hai đều được dùng để nói đến bất kỳ nhóm người nào, từ học sinh, đàn ông, phụ nữ,…Nếu bạn tra những từ này trong từ điển, anybody đứng trước anyone, anyhow và sẽ đứng sau any. Anyone đứng sau anymore nhưng ngay trước anyplace. 

Mặc dù một số người cho rằng hai từ này có thể hoàn toàn thay thế cho nhau, một số người cho rằng anybody không phù hợp trong ngữ cảnh formal, và chỉ nên được sử dụng trong môi trường riêng tư. Tuy nhiên, ngôn ngữ vẫn đang thay đổi hàng ngày và hai từ này ngày càng được nhiều người dùng để thay thế cho nhau.

Tổng kết

  1. Anyone là số ít còn anybody là số nhiều. Cả hai từ đều được sử dụng để chỉ người.
  2. Cả hai từ có tiền tố giống nhau nhưng từ gốc khác nhau. Anyone kết thúc với từ gốc số ít “one” còn anybody là từ gốc số nhiều “body”.
  3. Anybody đứng trước anyone trong từ điển. Anyone có thể được tìm thấy giữa anymore và anyplace.
  4. Anybody thỉnh thoảng không được chấp nhận trong ngữ cảnh formal, nó phù hợp hơn trong những cuộc hội thoại informal. Anyone thì được chấp nhận trong cả formal lẫn informal.

Source: http://www.differencebetween.net/language/difference-between-anyone-and-anybody/

Bình chọn

Từ nào chỉ số ít

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *