Khác nhau giữa Advise và Advice

khác nhau giữa advise và advice

Khi đứng trước một quyết định khó khăn, bạn sẽ làm gì? Có lẽ bạn sẽ đi tìm những người đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự để xin lời khuyên. Sau đó, bạn sẽ cân nhắc tất cả các ý kiến và lựa chọn phương án phù hợp nhất với mình. Cuối cùng, dù cho những lời khuyên đó có ích hay không, bạn vẫn nên cảm ơn những người đã giúp bạn, và lúc này, rắc rối bắt đầu xuất hiện. Bạn nên cảm ơn sao cho đúng, dùng advise hay advice?

  • Advise là động từ mang nghĩa đề xuất những gì nên làm, khuyến nghị hoặc cung cấp thông tin cho một ai đó. Chữ S trong advise phát âm giống như Z.
  • Advice là danh từ mang nghĩa một số gợi ý về những gì bạn nên làm. Chữ C của advice phát âm giống như S.

Advise vs. Advice – Tôi nên dùng như thế nào?

1. Advise

Chữ S trong advise phát âm như chữ Z. Advise có nghĩa là động từ – gợi ý những việc nên làm, khuyến nghị hoặc cung cấp thông tin cho một ai đó. Nói cách khác, advise nghĩa là đưa ra lời khuyên (give advice). Một số ví dụ về cách sử dụng advise trong câu:

The lawyer advised the client not to sign anything that she did not read first (Luật sư khuyên khách hàng không nên ký bất cứ thứ gì trước khi vị luật sư này đọc nó);

My mother always advises me to bring a jacket to the movie theater because the air conditioning can be chilly. (Mẹ tôi luôn khuyên tôi đem theo áo khoác đến rạp chiếu phim kẻo lạnh.)

Đồng nghĩa với “to advise” là “to give suggestions, to counsel, and to notify.” Một vài trích dẫn trong các tác phẩm văn học nổi tiếng có chữ advise:

”Never love a wild thing, Mr. Bell,” Holly advised him. —Truman Capote, Breakfast at Tiffany’s (không bao giờ yêu những thứ hoang dã)

Mr. Wormtail bids Professor Snape good day, and advises him to wash his hair, the slimeball. —J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Ông Wormtail chào giáo sư Snape một ngày tốt lành, và khuyên ông nên gội đầu)

2. Advice

Chữ C trong advice phát âm như chữ S. Khi một ai đó cho bạn gợi ý về những gì bạn nên làm, đó là advice. Trong trường hợp này, nó là danh từ không đếm được (nghĩa là không thể có “an advice” hay “many advices”). Ví dụ:

Elena gave her daughter advice about what to say to her father. (Elena cho con gái cô ấy lời khuyên về những thứ nên nói với cha mình.)

Thỉnh thoảng, bạn sẽ bắt gặp một số cụm từ đi chung với advice, tạo thành cụm danh từ có thể đo lường được, như “pieces of advice” hay “words of advice.”

The daughter carefully followed her mother’s words of advice. (Cô con gái cẩn thận làm theo những gì mẹ cô đã dặn.)

Guidance, counsel, và direction là những từ đồng nghĩa với advice. Một người đưa ra lời khuyên một cách chính thức hoặc như một phần công việc được gọi là an advisor hay an adviser.

Làm sao bạn có thể nhớ được sự khác nhau giữa danh từ và động từ? Hãy tưởng tượng bạn của bạn sẽ khuyên bạn điều gì vào một ngày nóng bức? “Take the ICE,” bạn của bạn advise. Ba chữ cuối, -ice cũng xuất hiện trong từ advice và sự thật rằng danh từ “advice” thường đi chung với động từ “take” sẽ giúp bạn ghi nhớ cả từ advice lẫn động từ thường đi kèm. Bạn cũng có thể nhớ một số câu khác về advice như:

Here’s some advice. Stay alive. ―Suzanne Collins, The Hunger Games (Đây là lời khuyên dành cho bạn, hãy sống sót)

I always pass on good advice. It is the only thing to do with it. It is never of any use to oneself. ―Oscar Wilde, An Ideal Husband (Tôi luôn cho đi lời khuyên, đó là điều nên làm, giữ lại cũng đâu ích lợi gì)

Bạn đã nắm vững sự khác biệt giữa advice và advise chưa? Hãy kiểm tra sự hiểu biết của bạn bằng một số cách diễn đạt thông thường. Bạn nên nói please advise or advice? Nếu bạn được nghe cách cụm từ này nói, bạn sẽ nhận ra âm Z của advise. Tuy nhiên, một số người cảm thấy bị xúc phạm nếu dùng advise mà không có tân ngữ, nên bạn nên có thêm phần tân ngữ phía sau advise,

Ví dụ như:
– Please advise me when the shipment is due
– Please advise the team of your wishes.
Nếu được dùng ở dạng danh từ, dấu ngắt câu sẽ giúp bạn phân biệt và cách phát âm sẽ thay đổi: Please, advice!

Bạn không cần phải tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện. Bạn có thể nhờ người khác advise bạn. Nếu lời khuyên của họ hữu ích, bạn nên nói cho họ biết. Và bạn nên cảm ơn họ như thế nào? Giờ thì bạn biết câu trả lời rồi đấy: Thanks for your advice!

– Nguồn: https://www.grammarly.com/blog/advise-advice/

Bình chọn

Chọn câu sai

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *