Khác nhau giữa There is, There’s và There are

Khác nhau giữa There is, There's và There are
 1. Chúng ta sử dụng there isthere are khi lần đầu tiên đề cập đến sự tồn tại, sự hiện diện của ai đó hoặc cái gì đó:

  There’s a letter on your desk. Julia brought it from the mail room. (Có một lá thư trên bàn của bạn. Julia mang nó từ phòng thư.)

  Không dùng : It’s a letter on your desk.

  There are three Japanese students in my class.(Có 3 học sinh người Nhật trong lớp.

 2. There is và there’s are đều là dạng số ít, sử dụng phổ biến trong cách nói thông thường:

  There is a new cafe in the centre of town which sells Indonesian food.( Có một quán cà phê mới ở trung tâm thành phố bán thức ăn Indonesia.)

  She’s very determined and there’s no chance she will change her mind. (Anh ấy rất kiên quyết và không có khả năng cô ấy sẽ thay đổi quyết định.)


 3. There are ở dạng số nhiều của there và there’s:

  There are two new buildings next to the school. They are both science buildings. (đây là hai tòa nhà mới bên cạnh trường học. Chúng đều là những tòa nhà khoa học.)

Khi nói và trong một số cách viết không chính thức, ta sử dụng there ngay cả khi nó đề cập đến nhiều hơn một. Việc sử dụng there’s  có thể được coi là không chính xác trong văn bản chính thức hoặc trong kỳ thi:

There’s three other people who are still to come. ( Có ba người khác vẫn sẽ đến.)

There’s lots of cars in the car park. (Có rất nhiều ô tô trong bãi đậu xe)

Bình chọn

Chọn câu đúng

ANSWER
Hân Huỳnh - Content Writer

Hân Huỳnh - Content Writer

Một cây bút không ngừng trưởng thành hơn mỗi ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *