Khác nhau giữa Raise và Rise

Rất nhiều người thường hay bị nhầm lẫn giữa raise và rise. Bài biên dịch này sẽ giúp bạn phân biệt rõ hai từ này cũng như cách sử dụng sao cho đúng.

Hỏi: Raise và rise có giống nhau không, hay chúng khác nhau?

Đáp: Nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đáp án cho cả hai câu hỏi trên đều là có. Theo nghĩa đen, cả hai từ đều có nghĩa là tăng lên/đi lên/chuyển động lên, nhưng cách sử dụng mỗi từ thì có chút khác nhau.

Rise là nội động từ không cần tân ngữ (object), dùng cho thứ gì đó có thể tự chuyển động hướng lên.

  • The sun rises every morning. (Mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng.)
  • I rise out of bed quickly when the smell of freshly cooked bacon is in the air. (Tôi nhanh chóng bật dậy khỏi giường khi mùi thịt xông khói mới nấu trong không khí.)

Ở hai ví dụ trên, chủ ngữ (“mặt trời” và “tôi”) tự vận động mà không cần sự trợ giúp vật lý nào khác bên ngoài (mặc dù mùi thịt xông khói chắc chắn có tác dụng theo cách riêng của nó).

Mặt khác, raise là ngoại động từ yêu cầu chủ thể hành động theo một đối tượng. Nói cách khác, điều gì đó raise một điều gì đó khác.

  • The Boy Scouts raised money to offset the cost of their next camping trip. (Các hướng đạo sinh đã tổ chức gây quỹ để bù đắp chi phí cho chuyến cắm trại tiếp theo.)
  • I raised my hand in the meeting to ask, “Why isn’t there any bacon here?” (Tôi giơ tay trong cuộc họp để hỏi, “Tại sao không có thịt xông khói ở đây?”)

Trong câu đầu tiên, các hướng đạo sinh (chủ ngữ) đã raise tiền (tân ngữ). Trong câu thứ hai, tôi (chủ ngữ) đã raise tay (tân ngữ).

Khi viết câu, hãy chú ý chủ ngữ có tự rise hay nó đang raise một thứ khác. Điều này sẽ giúp bạn chọn động từ thích hợp.

Bình chọn

Chọn câu đúng

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *