Khác nhau giữa Home và House

khác nhau giữa home và house

HOUSE

Công trình kiến trúc

“House” được hiểu như là một công trình kiến trúc được xây dựng để ở, hữu hình, có thể nhìn thấy được. Khi nói đến “house” người ta sẽ nghĩ đến một nơi được xây dựng từ vôi, vữa, gạch, bê-tông. “House” có thể được dùng để chỉ một ngôi nhà dù ở đó có người sống hay không

Ex: I’m at a friend’s house.

They’re building six new houses at the end of our road.

 

Nơi ở của mình

Khi nói với ai đó về nơi ở của mình, người ta cũng thường sử dụng “house” hơn “home”

Ex: Would you like to come to my house?

Vs

HOME

Nhà ( về mặt cảm xúc)

“Home” được dùng theo cách thiên về cảm xúc nhiều hơn. “Home” không thường mang nghĩa là một tòa nhà. “Home” dùng để chỉ nơi con người ở hoặc cảm thấy thuộc về. “Home” có thể là một ngôi nhà, túp lều, một căn hộ, một con thuyền, một chiếc xe hay bất cứ nơi nào khác. Về phương diện nào đó, “home” cũng có thể được hiểu là “family”.

Ex: It’s not very big but it’s my home.

It’s not just a boat. It’s our home.

 

Tổ quốc quê hương

 “Home” cũng được dùng để nói đến tổ quốc hay quê hương, hay nơi mà một người lớn lên. Không giống như “house”, “home” có thể dùng để chỉ những thứ không thể thấy, sờ hay chạm vào được.

Ex: Vietnam is my home.

   Rainforests are home to countless bird species.

Ngoài ra, “home” còn được dùng trong các trường hợp cần thể hiện sự lịch sự, tôn trọng.

Ex: Thank you so much for inviting me to your lovely home.

Bình chọn

Chọn câu đúng

ANSWER
Biên dịch: Meo Trần

Biên dịch: Meo Trần

Cô bác sĩ xinh xắn thích nuôi mèo, thích nghiên cứu và tìm hiểu những thứ mới mẻ.

One thought on “Khác nhau giữa Home và House

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *