Khác nhau giữa Do và Make

khac nhau giữa do và make

DO – UK  /də/ /du/ /duː/ US  /də/ /du/ /duː/

Do dùng để nói về làm một việc hoặc công việc hay nhiệm vụ nào đó

 • I don’t want to do that job
 • I will do my homework now

Dùng để đề cập đến các hành động nhưng không cụ thể, và đi kèm với các từ như thing, something, nothing, anything, everything

 • Don’t just stand there, do something!
 • Is there anything I can do to help you?

MAKE – UK  /meɪk/ US  /meɪk/

Chúng ta dùng động từ MAKE khi muốn diễn tả hành động về sản xuất, xây dựng hoặc tạo ra cái gì đó.

MAKE còn được dùng để nói về nguyên liệu làm nên sản phẩm, vật chất nào đó

 • Wine is made from grapes
 • His ring is made of gold

Có thể dùng MAKE để nói về việc tạo nên một hành động gì đó hoặc phản ứng nào đó

 • Onions can make you cry
 • You make me cry

Dùng MAKE để nói về việc lập một kế hoạch hoặc đưa ra một quyết định

 • We are making a plan for next December
 • He has made arrangements to finish work early

Chúng ta có thể dùng MAKE để chỉ về việc tạo ra những âm thanh, lời nói…

 • Can I make a call to you?
 • The baby is sleeping, don’t make any noise.

Cuối cùng, MAKE đi với danh từ chỉ đồ ăn, thức uống nhằm thể hiện việc ai đó làm nên món ăn đó

 • I have to make dinner tonight
 • I made a cake for him

5/5 - (1 vote)

Which one is correct ?

ANSWER
Khôi Trần

Khôi Trần

Dịch giả Khôi Trần - nick name Tony, chuyên viên tuyển dụng, thích viết lách và tìm hiểu kiến thức mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *