Khác nhau giữa Affect và Effect

khác nhau giữa effect và affect

Affect và effect là 2 từ rất dễ nhầm lẫn không chỉ về mặt ngữ nghĩa mà còn là về mặt phát âm vì 2 từ này khá giống nhau. Hiểu nhanh thì Affect thường hay đóng vai trò là động từ mang ý nghĩa là gây tác động hoặc thay đổi. Effect thì thường hay là danh từ, là kết quả của sự thay đổi nào đó.

VD: So, if A affects B, B experiences the effect of A’s action.
Nếu A tác động đến B, B sẽ bị ảnh hưởng bỏi hành động của A

I. Sử dụng Affect chuyên sâu và các ví dụ

1. Affect mang ý nghĩa gây ảnh hưởng hoặc gây ra sự thay đổi 1 cái gì đó. Ví dụ:

 • Your opinion will not affect my decision
  (Suy nghĩ của bạn sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của tôi)
 • Hopefully, this will not affect the outcome of the talks.
  Hi vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc nói chuyện
 • The type of audience will affect what you say and how you say it.
  Đối tượng thính giả sẽ ảnh hưởng đến những gì bạn nói và cách bạn nói

2. Affect mang ý nghĩa là giả tạo 1 cảm xúc hoặc suy nghĩ về 1 cái gì đó.

 • She affected a calmness she did not feel
  Cô ấy cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhưng thực ra không phải vậy
 • We are fascinated by the rich and powerful but often affect to despise them
  Chúng ta đều thích giàu có và quyền lực nhưng lúc nào cũng làm bộ như không thích.

Affect còn mang ý nghĩa là sử dụng hay mang/mặc 1 cái gì đó để gây ấn tượng với người khác.

 • I wish he wouldn’t affect that ridiculous accent.
  Hi vọng anh ấy sẽ không dùng cái giọng nói lố bịch đó

Mẹo: Affect bắt đầu bằng chứ A, đễ nhớ hãy liên tưởng đến từ Action- hành động. Vậy Affect là động từ

II. Sử dụng Effect chuyên sâu và các ví dụ

1. Effect là danh từ, mang ý nghĩa là kết quả của sự thay đổi hay dịch là làm ảnh hưởng đến, làm tác động đến; chạm đến. Đây là nghĩa phổ biến nhất. Ví dụ

 • Modern farming methods can have an adverse effect on the environment.
  Nông nghiêp hiện đại có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường
 • I can certainly feel the effects of too many late nights.
  Tôi có thể cảm nhận được tác hại của việc thức khuya thường xuyên
 • I tried to persuade him, but with little or no effect.
  Tôi cố thuyết phục anh ta nhưng gần như rất ít hiệu quả.

2. Effect còn mang ý nghĩa diện mạo,hiệu ứng, kỹ xảo, do ai đó muốn tạo ra.

 • The stage lighting gives the effect of a moonlit scene.
  Ánh sáng sân khấu mang lại hiệu ứng ánh trăng
 • Nếu bạn sử dụng Do something for effect, nghĩa là bạn đang muốn diễn đạt ý bạn cố gắng do để gây ấy tượng hoác thu hút sự chú ý.
 • He only behaves like that for effect 
  Hắn ta cử xử như vậy chỉ để gây sự chú ý.

3. Effects còn mang ý nghĩa những cái thuộc về cá nhân

 • The insurance policy covers all baggage and personal effects.
  Bảo hiểm chi trả cho tổn thất hành lý và các đồ dùng cá nhân

Mẹo: Chữ đầu của Effect là E, hãy liên tưởng đến chữ Cause (nguyên nhân). Có nguyên nhân sẽ có  kết quả nào đó (effect). Vậy effect sẽ là kết quả.

III. Những trường hợp đặc biệt

Chúng ta đã biết Effect là 1 danh từ và affect là 1 động từ. Tuy nhiên có những trường hợp ngoại lệ sẽ không phải luôn như thế. Cùng tìm hiểu xem có những trường hợp nào.

1. Effect đóng vai trò là động từ

 • Effect khi đóng vai  trò động từ, effect mang ý nghĩa “thay đổi” hoặc “giải pháp” 

The protesters wanted to effect change in the corrupt government.
Người biểu tình muốn những pháp thay đổi trong bộ máy chính phủ tham nhũng được thực thi. (Ở đây là muốn mang đến  kết quả của sự thay đổi vd pháp luật phải được thay đổi chẳng hạn)

 • Trường hợp này nếu chúng ta sử dụng Affect thì sao

The protesters wanted to affect change in the corrupt government.
Người biểu tình muốn có 1 kết quả trong sự thay đổi của chính phủ tham nhũng. 

Cách dùng này mang ý nghĩa là muốn tác động đến sự thay đổi hiện tại tới chính phủ. Nhưng nó không mạnh bằng việc tạo ra sự thay đổi trong chính phủ như cách sử dụng Effect. 

2. Affect as a Noun

Affect khi đóng vai trò là 1 danh từ thì sẽ mang ý nghĩa cảm xúc, cảm giác

The patient had a flat affect throughout the therapy session.
Các bệnh nhân có cảm giác chán chường trong suốt quá trình trị liệu

3. Affected đóng vai trò là tính từ Adjective

Ở dạng thêm ed – Affected là một tính từ mang ý nghĩa giả bộ, giả vờ
I found her very affected
Tôi thấy cô ấy không thành thật

Tóm lại

Affect với vai trò là 1 động từ khi bạn muốn diễn đạt ý hành động tạo ra sự thay đổi. 

còn Effect là một danh từ mang ý nghĩa kết quả của sự thay đổi

Cách nhớ Affect là chữ cái A (Action ) liên tưởng đến hành động
Cách nhớ Effect là chữ cái E (Cause) kết quả của sự thay đổi

Bình chọn

Chọn câu đúng

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *