Sự khác nhau giữa Then và Than

Sự khác nhau giữa Then và Than

“Then” và “than” tuy đọc có thể rất giống nhau và dễ gây ra nhầm lẫn, tuy nhiên nghĩa của chúng lại thật sự rất khác nhau và được sử dụng trong các trường hợp hoàn toàn khác nhau.

“Then”: có liên quan đến yếu tố thời gian.

“Than”: dùng trong mối quan hệ so sánh.

THEN /ðen/

– “Then” thường được sử dụng khi nói về một vấn đề gì đó có liên quan đến yếu tố thời gian.

Ex: I was at work then. (Lúc đó tôi đang làm việc)

– Dùng để nói đến cái tiếp theo trong chuỗi trình tự các hành động hoặc sự việc.

 Ex: I poured a glass of juice and then sat down to eat. (Tôi rót một cốc nước ép rồi ngồi xuống ăn)

– Dùng để diễn tả kết quả theo sau của một tình huống, hành động trong câu điều kiện “If…, then…”

Ex: If you miss that train then you’ll have to get a taxi. (Nếu bạn lỡ chuyến tàu, bạn sẽ phải bắt taxi)

– “Then” cũng được sử dụng để bổ sung thêm thông tin.

Ex: She has been very busy at work and then there was all that trouble with her son.

– Ngoài ra, “then” còn được sử dụng để cho thấy sự bắt đầu hay kết thúc của một cuộc trò chuyện.

Ex: Okay then, I have to go.

THAN  /ðæn/, /ðən/

“Than” là một liên từ hay giới từ dùng để diễn tả sự so sánh

Ex: I am older than her.

     She can run faster than I can.

Bình chọn

Chọn câu đúng :

ANSWER
Biên dịch: Meo Trần

Biên dịch: Meo Trần

Cô bác sĩ xinh xắn thích nuôi mèo, thích nghiên cứu và tìm hiểu những thứ mới mẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *