Khác nhau giữa Argument và Debate

Khác nhau giữa Argument và Debate

Debate argument là hai hình thức tranh luận. Và bạn có thể “debate” hoặc “argue” về việc chúng giống nhau hoặc hoàn toàn khác nhau. Hãy cùng lý giải ý nghĩa thật sự của “debate” và “argument”.

Cả hai đều là danh từ

“Argument” và “debate” đều là danh từ. Chúng đều là sự việc, nhưng là những loại sự việc khác nhau. Để nhìn thấy sự khác biệt giữa chúng, ta phải khám phá sâu hơn:

Định nghĩa Debate

Debate(tạm dịch là tranh luận hoặc thảo luận) có thể là một danh từ hoặc động từ, nhưng để so sánh nó với “argument”, ta hãy xem xét debate dưới dạng danh từ. Debate có nguồn gốc từ ‘debatre’ – một từ tiếng Pháp cổ, có nghĩa là “chiến đấu hoặc tranh đấu”. Debate được định nghĩa như là:

“Một cuộc tranh luận về những khía cạnh khác nhau của một vấn đề cụ thể.”

Định nghĩa Argument

Argument(tạm dịch là tranh luận hoặc lập luận) thì luôn là một danh từ. Nó bắt nguồn từ một từ cổ Latin là ‘argumentum’, có nghĩa là “bằng chứng hoặc chứng cớ”. Argument được định nghĩa là:

“Một hoặc nhiều lý do bạn ủng hộ hoặc chống lại điều gì đó.”

Từ này là một phần của từ kia

Argument là một phần của debate – cái bao trùm tất cả. Nói cách khác, một debate được tạo nên bởi một loạt các lập luận và phản đối, hay còn gọi là arguments. Arguments là bằng chứng cần có để tạo nên debate, hoặc để thảo luận về những góc nhìn trái chiều.

Sự khác biệt về hình thức

Khi dùng trong các tình huống trang trọng, debate được xem xét sử dụng nhiều hơn là argument. Tuy nhiên, debate vẫn có thể mang tính không trang trọng và argument vẫn có thể mang tính trang trọng. Hãy nhìn vào ví dụ của hai từ này để giúp bạn hiểu rõ hơn về điều khiến chúng khác biệt.

Ví dụ trong các tình huống thông thường

Hầu như mọi người đều nghĩ về argument như là một trận chiến la hét hoặc các cuộc tranh luận tiêu cực. Bất kỳ hai hay nhiều người hơn đều có thể tham gia vào một argument tại bất cứ địa điểm, bất kỳ thời gian nào. Thật sự thì không có nguyên tắc nào dành cho argument trong các tình huống thông thường. Các cuộc tranh luận này thường tiêu cực và liên quan đến sự bất đồng quan điểm.

 • The couple got into an argument about how much money to spend on their vacation. (Một cặp đôi vướng vào tranh cãi về số tiền họ đã chi trong kỳ nghỉ của mình nhiều như thế nào.)
 • Talking about religion at Thanksgiving always leads to a family argument. (Bàn về tôn giáo tại Lễ Tạ ơn luôn dẫn tới một cuộc tranh cãi trong gia đình.)

Debate cũng có thể mang tính không trang trọng, dù cho đây là cách dùng ít thông dụng hơn trong dạng danh từ của nó. Debate khi không trang trọng có thể diễn ra tại mọi lúc, mọi nơi, như argument, nhưng một debate thường mang tính dân sự hơn một argument trong tình huống này.

 • My dad and I had a debate about the death penalty at dinner last week. (Bố tôi và tôi có một cuộc tranh luận về vụ án tử hình tại bữa tối vào tuần trước)
 • Can this abortion debate wait for another time, not at this birthday party? (Cuộc tranh luận thất bại này có thể chờ tới một lúc khác, không phải tại bữa tiệc sinh nhật này được không?)

Ví dụ trong các tình huống trang trọng

Một debate trang trọng là một sự kiện được lên kế hoạch, bao gồm các nguyên tắc tranh luận cụ thể và việc thực thi các nguyên tắc đó.

 • The presidential debate will be on Channel 2 tonight. (Cuộc tranh luận tổng thống sẽ có trên Kênh 2 vào tối nay.)
 • Our high school team won the national debate. (Đội tuyển của trường trung học chúng tôi đã thắng trong cuộc thi tranh luận quốc gia.)
 • The Senate is having a debate about whether to pass the new bill. (Thượng viện đang có một cuộc tranh luận về việc có nên thông qua dự luật mới hay không.)

Một argument trang trọng thì là phần của một debate và nó cần bao gồm các chi tiết hỗ trợ cho lập luận trong cuộc tranh luận vậy nên sẽ có nhiều hơn là ý kiến của chỉ một người trong trường hợp này.

 • Please present your argument for closing migrant detention centers. (Xin hãy trình bày lập luận của bạn về việc đóng cửa các trung tâm giam giữ người di cư.)
 • What evidence do you have to support your argument? (Bạn có bằng chứng nào để hỗ trợ lập luận của mình?)
 • The argument you make in this essay is very compelling. (Lập luận bạn đưa ra trong bài luận này rất thuyết phục.)

Tổng kết

Qua bài viết này, ta có thể nhận ra sự khác nhau giữa Argument và Debate:

 • Cả hai đều là danh từ và được dùng trong các tình huống dù mang tính thông thường hay trang trọng. 
 • Trong các tình huống thông thường, argument được xem như một cuộc tranh cãi tiêu cực còn debate được xem như một cuộc tranh luận dân sự. 
 • Trong các tình huống trang trọng, debate là sự kiện có kế hoạch với argument được xem là các lập luận hỗ trợ với ý kiến của nhiều hơn một người.
 • Debate được cho là trang trọng hơn argument.

Nguồn:

https://grammar.yourdictionary.com/vs/key-ways-the-terms-argument-vs-debate-differ.html
5/5 - (1 vote)

Đâu là từ được sử dụng thường xuyên trong các tình huống trang trọng hơn là từ còn lại?

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *