Khác nhau giữa ThankfuL và Grateful

Khác nhau giữa Thankful và Grateful

THANKFUL UK  /ˈθæŋk.fəl/ US  /ˈθæŋk.fəl/

Dùng để miêu tả cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái khi tránh được một điều gì đó không tốt, một sự nguy hiểm hoặc một điều không may mắn.

Ex: I’m thankful that we got home before the rain started.

I was thankful that the meeting didn’t last long, because I had to get home.

Most of the time I’m just thankful that I’ve got a job.


GRATEFUL UK  /ˈɡreɪt.fəl/ US  /ˈɡreɪt.fəl/

Dùng để diễn tả lòng biết ơn người nào đó vì đã giúp đỡ mình.

Ex: I’m very grateful for your help.

KHÔNG DÙNG: I’m very thankful…

1/5 - (3 votes)

Chọn câu đúng

ANSWER
Khôi Trần

Khôi Trần

Dịch giả Khôi Trần - nick name Tony, chuyên viên tuyển dụng, thích viết lách và tìm hiểu kiến thức mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *