Khác nhau giữa Everyday và Every day

khác nhau giữa everyday và every day

EVERYDAY

  • Everyday là một tính từ thể hiện sự việc hàng ngày (đồng nghĩa với daily), đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho nó

Ex: You should wear an elegant dress for the wedding, not just an everyday one 

EVERY DAY

  • Đây là trạng từ, nhằm chỉ tần suất – mỗi ngày (gần giống Each day)

Ex: I go to work every day (dùng Every day để bổ nghĩa cho động từ)

Kết luận

Sự khác nhau lớn nhất của 2 từ là loại từ
Everyday là tính từ
Every day là trạng từ

Bình chọn

Từ nào là trạng từ

ANSWER
Khôi Trần

Khôi Trần

Dịch giả Khôi Trần - nick name Tony, chuyên viên tuyển dụng, thích viết lách và tìm hiểu kiến thức mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *