Khác nhau giữa Borrow và Lend

khac nhau giữa lend và borrow

“Borrow” và “lend” là cặp từ dễ gây nhầm lẫn không chỉ với những người học tiếng Anh mà ngay cả người bản xứ. Cả hai từ đều mô tả hành động chuyển quyền sở hữu của một vật từ người này sang người khác. Có thể nói, hai từ này đều mô tả chung một hoàn cảnh nhưng lại ở hai khía cạnh khác nhau. 

LEND

Định nghĩa:

Đưa (give) một thứ gì đó cho một người nào đó trong một khoảng thời gian tạm thời.

Chủ thể của “lend” là người cho mượn.

Chủ thể muốn người nhận sẽ phải hoàn trả lại sau đó.

Jane is lending Mark some money. (Jane cho Mark mượn một ít tiền.)

Hai dạng cấu trúc:

1) To lend somebody something

Jane is lending Mark some money.  (Jane cho Mark mượn ít tiền)

2) To lend something to somebody

Jane is lending some money to Mark. (Jane cho Mark mượn ít tiền)

Past tense: lent (động từ bất quy tắc)

I lent Mark my computer last week. (Tôi cho Mark mượn máy tính của tôi vào tuần trước.)

Past participle: lent (động từ bất quy tắc)

David has lent me his car because mine has been stolen. (David cho tôi mượn xe của anh ấy vì xe của tôi đã bị mất cắp.)

BORROW

Định nghĩa:

Lấy (take) một thứ gì đó của một người nào đó trong một khoảng thời gian tạm thời.

Chủ thể của “borrow” là người mượn.

Chủ thể sẽ phải hoàn trả lại sau đó.

Mark is borrowing some money from Jane. (Mark mượn Jane một ít tiền.)

Một dạng cấu trúc:

to borrow something from somebody

Mark is borrowing some money from Jane.

Past tense: borrowed (động từ quy tắc)

I borrowed a DVD from Jane yesterday. (Tôi mượn đĩa DVD từ Jane hôm qua.)

Past participle: borrowed (động từ quy tắc)

Sarah has borrowed my phone because hers is broken. (Sarah mượn điện thoại của tôi vì điện thoại của cô ấy đã bị hư.)

Một số lỗi thường gặp

Một số người thường nhầm lẫn hai từ khi sử dụng.

  • Can you borrow me a pen? (Sai)

Câu trên sai vì chúng ta đang yêu cầu ai đó đưa cho chúng ta một cái gì đó. Chủ đề của câu hỏi là người cho mượn (giving). Vì vậy, chúng ta phải sử dụng “lend” hoặc thay đổi chủ thể của câu hỏi:

  • Can you lend me a pen? (Đúng)
  • Can I borrow a pen? (Đúng)

Kết luận

Nếu chủ thể của câu cho mượn -> lend

Nếu chủ thể của câu mượn  -> borrow

Bình chọn

Chọn câu đúng

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *