Khác nhau giữa Aim và Purpose

Aim Purpose là hai từ thường được hiểu theo cùng một nghĩa dù vẫn có một số điểm khác biệt giữa chúng. Trước khi phân tích làm thế nào vẫn có điểm khác biệt giữa aim purpose, đầu tiên ta hãy có một cái nhìn chung về 2 từ này. Aim purpose đều được dùng như danh từ và động từ trong Anh ngữ. Sau đó, nếu nhìn vào lịch sử của 2 từ aim purpose, ta có thể tìm thấy rằng cả hai từ đều có nguồn gốc từ tiếng Anh Trung đại(tiếng Anh từ năm 1150 đến 1500). Ngoài ra, cả 2 từ đều được sử dụng trong các cụm từ nhất định.

Aim(mục tiêu) có nghĩa là gì?

Aim là mục tiêu mà bạn thực hiện hoặc làm việc vì nó. Ví dụ, bạn sẽ muốn học hành chăm chỉ để đạt điểm cao nhất trong tất cả môn học giữa tất cả học sinh trong lớp. Tóm lại, có thể nói rằng mục tiêu của bạn là có thứ hạng cao nhất trong kỳ thi. Đây là mục tiêu bạn muốn đạt được. Khi xem xét về từ aim, nó có nghĩa hơi giống với từ goal như trong câu dưới đây:

My aim is to get an admission into a medical college. (Mục tiêu của tôi là được nhận vào trường cao đẳng y.)

Tại câu này, aim được hiểu như là một mục tiêu cần hoàn thành(goal) của một người.

Hãy cùng nhìn vào các cụm từ có sử dụng aim:

– Aim high (“có tham vọng”)

A talented person like you should aim high. (Một người tài năng như bạn thì nên có tham vọng.)

– Take aim (“hướng một vũ khí hoặc máy ảnh tới một mục tiêu”)

Janessa took aim with her pistol. (Janessa ngắm bắn bằng khẩu súng lục của mình.)

Purpose(mục đích) có nghĩa là gì?

Mặt khác, purpose là một kết quả cho điều mà bạn thực hiện hay làm việc. Mục đích của một thí nghiệm trong phòng thí nghiệm Khoa học là để đạt được một số loại kết quả mà bạn tìm kiếm. Mục đích cho việc siêng năng học tập trước kỳ thi là để có kết quả tốt dưới hình thức được nhận vào một trường cao đẳng y. 

Đôi khi từ purpose ám chỉ lý do nào đó như trong câu dưới đây:

The purpose of my visit to New York is to visit the landmarks there. (Mục đích của chuyến viếng thăm tới New York của tôi là để thăm thú phong cảnh nơi đó.)

Tại câu này, bạn có thể thấy rằng từ purpose được dùng theo nghĩa nguyên nhân cho một việc gì đó. 

Sự khác nhau giữa Aim Purpose là gì?

Aim mục tiêu bạn làm việc và thực hiện vì nó. Mặt khác, purpose kết quả của việc làm và thực hiện điều gì đó. Đây là điểm khác biệt chính của hai từ này.

• Đôi khi từ purpose được dùng để chỉ nguyên nhân của một điều gì đó.

• Mặt khác, từ aim có hơi giống với từ goal.

• Từ aim luôn được sử dụng theo nghĩa mục tiêu trong khi purpose không được dùng theo nghĩa này.

Purpose bao gồm cả phương pháp luận trong khi aim thì không. Nói cách khác, purpose hoạt động theo phương pháp. Aim hoạt động thông qua sự kiên trì. Đây là một điểm khác biệt quan trọng khác giữa aim purpose.

Nguồn:

https://www.differencebetween.com/difference-between-aim-and-vs-purpose/

Bình chọn

Từ nào luôn được sử dụng theo nghĩa mục tiêu ?

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *